engleskiКатедра за енглески језик и књижевност је основана 1960. године као истурено одељење Филолошког факултета Универзитета у Београду. Први шеф Катедре је био проф. др Саша Петровић. Захваљујући његовом пожртвованом раду и сарадњи са колегама Светозарем Игњачевићем, Илеаном Чуром, Корнелом Могошем, Ратомиром Ристићем, Зорицом Грданички и многим другим наставницима и сарадницима, временом је расло интересовање младих за студирањем једног од најперспективнијих језика будућности какав је данас енглески језик. Неколико година касније несебично залагање наставника и образовање све већег броја студената је уродило плодом, јер 1974. године Катедра за енглески језик и књижевност постаје самостална и функционише у склопу Филозофско-филолошког факултета Универзитета у Приштини све до 1999. године. Због несрећних ратних околности које су задесиле територију Косова и Метохије, Катедра је наставила рад на Учитељском факултету у Врању, а од 2002. године па све до данас постоји у оквиру Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

На Катедри за енглески језик и књижевност су акредитоване основне академске и дипломске академске – мастер студије. Настава се изводи у просторијама опремљеним савременим наставним средствима, а студентима је на располагању и библиотека са великим бројем литературе на енглеском језику. Студирање у таквим условима у присуству стручног кадра пружа квалитетно образовање у трајању од четири године. Студијски програм обухвата стицање теоријског знања и практичних вештина из области енглеског језика и књижевности чиме се студенти оспособљавају за обављање многобројних професионалних делатности.

Применом разноврсних метода прилагођених структури како обавезних тако и изборних предмета заснованих на интердисциплинарности, студенти развијају способности за коришћење модерних технологија, доступна им је савремена литература из свих области и стичу основу за даље усавршавање. Велики број успешних професора енглеског језика и књижевности, преводилаца као и стално присутно интересовање за стицањем знања на овој Катедри, дају подстрек наставном особљу за још бољим и квалитетнијим радом, а истовремено су и доказ перманентне атрактивности енглеског језика и књижевности.

Наставно особље Катедре за енглески језик и књижевност

Председник катедре: Проф. др Драгана Спасић   aidnimspasic@gmail.com
Секретар катедре:    Снежана Зечевић, сарадник у настави  snezanaz@beotel.net
Проф. др Мирјана Лончар
Бранимирка Алексић Хил, виши лектор
Доц. др Ненад Пејић
Асс. мр Бранислава Дилпарић
Асс. мр Данијела Кулић
Асс. мр Ана Андрејевић
Асс. мр Јелена Ратковић Стевовић
Aсс. Јелена Бабић
Асс. Никола Данчетовић
Асс. Радоје Шошкић
Анита Јанковић, лектор

Наставници ангажовани са других факултета
Проф. др Слободанка Ђолић
Проф. др Весна Лопичић
Др Младен Јаковљевић

Картони наставника и њихове е-маил адресе