Извештај Комисије о избору у звање асистента, предложени кандидат Никола Живић

Извештај Комисије о избору у звање асистента, научна област Социолошке науке, ужа научна област Социологија, кандидати: Никола Живић и Ђорђе Радовановић. Предложени кандидат је Никола Живић.
Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 13.02.2018. до 28.02.2018..