Јавна набавка – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину (бр. 2/2017)

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга штампања издања за 2017. годину
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора