Наука без граница 3: Mеђународни тематски зборник (1-5)

Ур. проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, доц. др Ана Андрејевић
ISBN 978-86-6349-151-9
Година: 2020
Бр. страна: 402
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница III: 1. Књижевност кроз простор и време

Ур. проф. др Звездан Арсић, проф. др Голуб Јашовић, доц. др Бранислава Дилпарић, доц. др Јелена Бајовић
ISBN 978-86-6349-152-6
Година: 2020
Бр. страна: 260
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница III: 2. Језик и језици

Ур. проф. др Звездан Арсић, проф. др Божидар Зарковић, доц. др Данијела Тешић Радовановић
ISBN 978-86-6349-153-3
Година: 2020
Бр. страна: 326
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница III: 3. Историја света и уметности

Ур. проф. др Звездан Арсић, проф. др Игор Ђурић, проф. др Душан Ранђеловић
ISBN 978-86-6349-154-0
Година: 2020
Бр. страна: 374
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница III: 4. Образовање и развој личности

Ур. проф. др Звездан Арсић, проф. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић
ISBN 978-86-6349-155-7
Година: 2020
Бр. страна: 404
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница III: 5. Друштво у огледалу науке

Наука без граница 2: Mеђународни тематски зборник (1-5)

Ур. Проф. др Мирјана Лончар Вујновић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Марта Вукотић Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Михајловић, доц. др Драгана Станојевић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Данијела Кулић, доц. др Неџиб Прашевић.
ISBN 978-86-6349-121-2
Година: 2019
Бр. страна: 364
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница II: 1. Огледала стварности

Ур. Проф. др Мирјана Лончар Вујновић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Марта Вукотић Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Михајловић, доц. др Драгана Станојевић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Данијела Кулић, доц. др Неџиб Прашевић.
ISBN 978-86-6349-122-9
Година: 2019
Бр. страна: 407
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница II: 2. Одјеци

Ур. Проф. др Мирјана Лончар Вујновић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Марта Вукотић Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Михајловић, доц. др Драгана Станојевић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Данијела Кулић, доц. др Неџиб Прашевић.
ISBN 978-86-6349-123-6
Година: 2019
Бр. страна: 376
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница II: 3. Приступи у образовању

Ур. Проф. др Мирјана Лончар Вујновић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Марта Вукотић Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Михајловић, доц. др Драгана Станојевић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Данијела Кулић, доц. др Неџиб Прашевић.
ISBN 978-86-6349-124-3
Година: 2019
Бр. страна: 416
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница II: 4. Пејзажи ума

Ур. Проф. др Мирјана Лончар Вујновић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Марта Вукотић Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Звездан Арсић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Михајловић, доц. др Драгана Станојевић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Данијела Кулић, доц. др Неџиб Прашевић.
ISBN 978-86-6349-125-0
Година: 2019
Бр. страна: 355
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница II: 5. Гласови

Међународни тематски зборник: МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ

Ур. и прир. Здравко Делетић, Далибор Елезовић
ISBN 978-86-6349-109-0
Година: 2018
Бр. страна: 437
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Методолошки изазови историјске науке

Наука без граница: Међународни тематски зборник (1-5)

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-103-8
Година: 2018
Бр. страна: 352
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 1, Изван оквира

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-104-5
Година: 2018
Бр. страна: 334
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 2, Увиди и изазови

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-105-2
Година: 2018
Бр. страна: 432
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 3, Образовање без граница

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-097-0
Година: 2018
Бр. страна: 427
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 4, Време и простор

Ур. Јелена Минић, Ана Андрејевић, Татјана Компировић
ISBN 978-86-6349-098-7
Година: 2018
Бр. страна: 310
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 5, Будућност без граница

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА

Ур. Урош Шуваковић, Владимир Чоловић, Оливера Марковић Савић
ISBN 978-86-6349-083-3 (ФФКМ)
ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД)
ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС)
Година: 2017
Бр. страна: 994
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА

ДАРИНКА ЈЕВРИЋ: АРХЕТИП, ЉУБАВ, ТРАГИКА

Ур. Даница Андрејевић, Небојша Лазић, Митра Рељић, Живојин Ракочевић
ISBN 978-86-85261-26-8
Година: 2017
Бр. страна: 355
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ДАРИНКА ЈЕВРИЋ: АРХЕТИП, ЉУБАВ, ТРАГИКА

ЗБОРНИК ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ БИБЛИОГРАФИЈА

Аутори:  Ана Андрејевић, Саша Станојевић
ISBN 978-86-6349-075-8
Година: 2017
Бр. страна: 101
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ЗБОРНИК ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ БИБЛИОГРАФИЈА

Тематски зборник међународног значаја: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015)

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Далибор Елезовић
ISBN: 978-86-6349-065-9
Година: 2016
Бр. страна: 499
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига I – Историја

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић-Тмушић
ISBN 978-86-6349-066-6
Година: 2016
Бр. страна: 232
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига II – Књижевност и језик

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Урош Шуваковић
ISBN 978-86-6349-067-3
Година: 2016
Бр. страна: 560
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига III – Друштвене науке

Рецензија Књиге I, Известия Самарского научного центра РАН

Тематски зборник: ПОЕТИКА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

Ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић
ISBN 978-86-6349-058-1
Година: 2016
Бр. страна: 603
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Поетика Григорија Божовића

Међународни тематски зборник: СТАРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: ТРАНЗИЦИЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Ур. и прир. Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Јелена Минић
ISBN 978-86-6349-053-6
Година: 2015
Бр. страна: 390
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Старење и квалитет живота: Транзиција и евроинтеграције

Serbian Heritage in Kosovo and Metohia: Between Actual and Imposed History

Аутор: Зоран Јовановић
ISBN 978-86-6349-049-9
Година: 2015
Бр. страна: 109
Cobiss.SR:  трајни линк
PDF: Serbian Heritage in Kosovo and Metohia: Between Actual and Imposed History

Међународни тематски зборник: ПОЛИТИКА, ИНДЕНТИТЕТ, ТРАНЗИЦИЈА

Ур. и прир. Александар Петровић, Микоња Кнежевић
ISBN 978-86-6349-050-5
Година: 2015
Бр. страна: 548
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Политика, идентитет, традиција

Међународни тематски зборник: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА

Ур. и прир. Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковић
ISBN 978-86-6349-018-5
Година: 2013
Бр. страна: 1079
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Глобализација и десуверенизација

Међународни тематски зборник: КОСОВО И МЕТОХИЈА 1912-2012

Ур. и прир. Бранко Јовановић, Урош Шуваковић
ISBN 978-86-80273-87-7
Година: 2012
Бр. страна: 894
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Косово и Метохија 1912-2012

Међународни тематски зборник: КОСОВО И МЕТОХИЈА У ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИМ ТОКОВИМА

ISBN 978-86-80273-49-5 (за издавачку целину)
Уредник: Софија Милорадовић
ISBN 978-86-80273-50-1
Година: 2010
Бр. страна: 405
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 1 – Језик и народна традиција

Уредник: Валентина Питулић
ISBN 978-86-80273-51-8
Година: 2010
Бр. страна: 587
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 2 – Књижевност

Уредник: Марко Атлагић
ISBN 978-86-80273-52-5
Година: 2010
Бр. страна: 605
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 3 – Историја, Историја уметности

Уредник: Урош Шуваковић
ISBN 978-86-80273-53-2
Година: 2010
Бр. страна: 956
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 4 (I део) – Социологија и друге друштвене науке
PDF: Књига 4 (II део) – Социологија и друге друштвене науке

Уредници: Јасна Парлић-Божовић, Мирослав Крстић, Александар Петровић
ISBN 978-86-80273-54-9
Година: 2010
Бр. страна: 527
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 5 – Педагогија, Психологија, Филозофија