Међународни тематски зборник: МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ

Ур. и прир. Здравко Делетић, Далибор Елезовић
ISBN 978-86-6349-109-0
Година: 2018
Бр. страна: 437
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Методолошки изазови историјске науке

Наука без граница: Међународни тематски зборник (1-5)

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-103-8
Година: 2018
Бр. страна: 352
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 1, Изван оквира

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-104-5
Година: 2018
Бр. страна: 334
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 2, Увиди и изазови

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-105-2
Година: 2018
Бр. страна: 432
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 3, Образовање без граница

Ур. Мирјана Лончар-Вујновић, Јасна Парлић Божовић, Владан Виријевић, Небојша Лазић, Марта Вукотић Лазар Младен Јаковљевић, Оливера Марковић Савић, Станислав Станковић, Драгана Станојевић, Јелена Бајовић, Наташа Бакић Мирић, Неџиб Прашевић, Анита Јанковић
ISBN 978-86-6349-097-0
Година: 2018
Бр. страна: 427
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 4, Време и простор

Ур. Јелена Минић, Ана Андрејевић, Татјана Компировић
ISBN 978-86-6349-098-7
Година: 2018
Бр. страна: 310
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Наука без граница. 5, Будућност без граница

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА

Ур. Урош Шуваковић, Владимир Чоловић, Оливера Марковић Савић
ISBN 978-86-6349-083-3 (ФФКМ)
ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД)
ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС)
Година: 2017
Бр. страна: 994
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА

ДАРИНКА ЈЕВРИЋ: АРХЕТИП, ЉУБАВ, ТРАГИКА

Ур. Даница Андрејевић, Небојша Лазић, Митра Рељић, Живојин Ракочевић
ISBN 978-86-85261-26-8
Година: 2017
Бр. страна: 355
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ДАРИНКА ЈЕВРИЋ: АРХЕТИП, ЉУБАВ, ТРАГИКА

ЗБОРНИК ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ БИБЛИОГРАФИЈА

Аутори:  Ана Андрејевић, Саша Станојевић
ISBN 978-86-6349-075-8
Година: 2017
Бр. страна: 101
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ЗБОРНИК ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ БИБЛИОГРАФИЈА

Тематски зборник међународног значаја: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015)

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Далибор Елезовић
ISBN: 978-86-6349-065-9
Година: 2016
Бр. страна: 499
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига I – Историја

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић-Тмушић
ISBN 978-86-6349-066-6
Година: 2016
Бр. страна: 232
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига II – Књижевност и језик

Главни уредник: Урош Шуваковић
Ур. и прир. Урош Шуваковић
ISBN 978-86-6349-067-3
Година: 2016
Бр. страна: 560
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015): Књига III – Друштвене науке

Рецензија Књиге I, Известия Самарского научного центра РАН

Тематски зборник: ПОЕТИКА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

Ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић
ISBN 978-86-6349-058-1
Година: 2016
Бр. страна: 603
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Поетика Григорија Божовића

Међународни тематски зборник: СТАРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: ТРАНЗИЦИЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Ур. и прир. Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Јелена Минић
ISBN 978-86-6349-053-6
Година: 2015
Бр. страна: 390
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Старење и квалитет живота: Транзиција и евроинтеграције

Serbian Heritage in Kosovo and Metohia: Between Actual and Imposed History

Аутор: Зоран Јовановић
ISBN 978-86-6349-049-9
Година: 2015
Бр. страна: 109
Cobiss.SR:  трајни линк
PDF: Serbian Heritage in Kosovo and Metohia: Between Actual and Imposed History

Међународни тематски зборник: ПОЛИТИКА, ИНДЕНТИТЕТ, ТРАНЗИЦИЈА

Ур. и прир. Александар Петровић, Микоња Кнежевић
ISBN 978-86-6349-050-5
Година: 2015
Бр. страна: 548
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Политика, идентитет, традиција

Међународни тематски зборник: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА

Ур. и прир. Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковић
ISBN 978-86-6349-018-5
Година: 2013
Бр. страна: 1079
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Глобализација и десуверенизација

Међународни тематски зборник: КОСОВО И МЕТОХИЈА 1912-2012

Ур. и прир. Бранко Јовановић, Урош Шуваковић
ISBN 978-86-80273-87-7
Година: 2012
Бр. страна: 894
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Косово и Метохија 1912-2012

Међународни тематски зборник: КОСОВО И МЕТОХИЈА У ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИМ ТОКОВИМА

ISBN 978-86-80273-49-5 (за издавачку целину)
Уредник: Софија Милорадовић
ISBN 978-86-80273-50-1
Година: 2010
Бр. страна: 405
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 1 – Језик и народна традиција

Уредник: Валентина Питулић
ISBN 978-86-80273-51-8
Година: 2010
Бр. страна: 587
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 2 – Књижевност

Уредник: Марко Атлагић
ISBN 978-86-80273-52-5
Година: 2010
Бр. страна: 605
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 3 – Историја, Историја уметности

Уредник: Урош Шуваковић
ISBN 978-86-80273-53-2
Година: 2010
Бр. страна: 956
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 4 (I део) – Социологија и друге друштвене науке
PDF: Књига 4 (II део) – Социологија и друге друштвене науке

Уредници: Јасна Парлић-Божовић, Мирослав Крстић, Александар Петровић
ISBN 978-86-80273-54-9
Година: 2010
Бр. страна: 527
Cobiss.SR: трајни линк
PDF: Књига 5 – Педагогија, Психологија, Филозофија