Мирослав Крстић

Редовни професор

в.д. ДеканДрагана Станојевић

Ванредни професор

Продекан за мастер и докторске студије

Звездан Арсић

Ванредни професор

в.д. Продекан за научно-истраживачки рад и издавачку делатност

Александра Костић Тмушић

Ванредни професор

в.д. Продекан за наставу