Мирјана Лончар-Вујновић

Редовни професор

Декан Филозофског факултетаДрагана Станојевић

Доцент

Продекан за мастер и докторске студије

Владан Виријевић

Редовни професор

Продекан за наставу