Звездан Арсић

Редовни професор

ДеканДрагана Станојевић

Ванредни професор

Продекан за мастер и докторске студије

Александра Костић Тмушић

Ванредни професор

Продекан за наставу