Мирјана Лончар-Вујновић

Редовни професор

Декан Филозофског факултетаВладан Виријевић

Ванредни професор

Продекан за наставу

Драгана Станојевић

Доцент

Продекан за мастер и докторске студије