Према члану 34.1.2. Статута Филозофског факултета предвиђа се рад Центра за стране језике као организационе јединице преко које се остварује настава страних језика на нематичним катедрама. Рад Центра регулише се Правилником, који доноси Наставно-научно веће  Факултета.

Циљ рада Центра за стране језике је да промовише значај учења страних језика као и да укаже на важност знања страних језика неопходног  како за даљи ниво образовања тако и за развој каријере и интеграцију у међународну заједницу и на међународно тржиште рада. Знање страних језика неопходно је и за препознатљивост и транспарентност у научном свету.

Из овог циља проистичу и могући задаци и делатности Центра за стране језике. Центар може да пружа услуге за академске потребе и за грађанство.

Центар за стране језике Филозофског факултета Приштинског универзитета у Косовској Митровици организује упис свих заинтересованих кандидата на курсеве језика и језичких вештина, два пута годишње.

Настава се реализује за I циклус – октобар, новембар, децембар, за II циклус – март, април, мај.

Пријаве ONLINE преко целе године. Образац пријаве можете преузети ОВДЕ

Попуњен образац пријаве шаље се на адресу centar.jezici@pr.ac.rs

У понуди су класични и специјализовани курсеви из енглеског, италијанског, немачког, руског, француског и шпанског језика. Ради се у малим групама, а минималан број полазника је пет. Наставу реализује наставно особље са Универзитета.

Више информација можете добити на телефон 066/8808123 или на мејл адреси centar.jezici@pr.ac.rs

Услуге Центра

 1. Курсеви

За студенте Приштинског Универзитета :

 • курсеви језика према нивоима који су усклађени са нивоима из Заједничког европског оквира за живе језик (А1/ А2/ Б1/Б2/ Ц1/Ц2)
 • курсеви за припрему за полагање стандардизованих испита (ELTA, GETE, TEST DAF, DELF, DALF….)
 • специјализовани курсеви страних језика за потребе струке или каријерног напредовања, курсеви академског писања, припремање и држање презентације, писање мотивационог писма, биографије, јавни наступи, интервјуи на страном језику…
 • организовање полагања испита за утврђивање нивоа знања језика према Заједничком европском оквиру за живе језике
 • иницијални тестови за доказивање нивоа знања језика и издавање потврде

За грађанство:

 • Курсеви страних језика по нивоима ( између 80 и 120 часова у зависности од нивоа комерцијалног карактера)
 • Организовање индивидуалних часова страних језика
 • Организовање припрема за стандардизоване испите
 • Иницијални тестови за одређивање нивоа знања језика и издавање потврде
 • Специјализовани курсеви страних језика за одређене струке (медицина, техника, услужне делатности….)
 • организовање полагања испита за утврђивање нивоа знања језика према Заједничком европском оквиру за живе језике

 

 1. Услуге писменог и усменог превођења (симултано и консекутивно)

 

 1. Стручно усавршавање наставника

Центар пружа подршку наставницима страних језика (бившим студентима) у оквиру пројекта целоживотног учења организовањем семинара стручног усавршавања и омогућава да наставници јачају своје компетенције, унапређују наставу страних језика и буду обавештени о иновацијама како из области методике наставе страних језика тако и из области правне регулативе (законска решења, правилници, одлуке) у образовању. Своје семинаре Центар ће акредитовати у Заводу за унапређивање образовања и васпитања како би наставници добијали неопходне поене који улазе у портфолио и радну биографију.

Контакт и пријава

Уколико сте заинтересовани за неку од услуга које Центар за стране језике нуди, пошаљите своју пријаву на адресу centar.jezici@pr.ac.rs

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

За више информација о активностима и услугама Центра обратите се Слађани Радомировић на мејл адресу centar.jezici@pr.ac.rs или на телефон 066/8808-123

 

Ценовник за курсеве

Тип програма Трајање курса Величина групе Цена
Курсеви страних језика

Енглески језик

Италијански језик

Немачки језик

Руски језик

Француски језик

Шпански језик …

80 – 100 часова х 45` по семестру

 

5 – 10 36.000 дин/ 300 Е
Припрема за полагање стандардизованих испита (ELTA,  GETE, TEST DAF….) 20 часова х 45`

(по 5 часова по језичкој вештини)

5 – 10 9.600 дин/   80 Е
а) специјализовани курсеви страних језика за потребе струке или каријерног напредовања,

б) курсеви академског писања,

в) припремање и држање презентације, г) писање мотивационог писма, биографије, јавни наступи, интервјуи на страном језику…

25 часова х 45` 5 – 10 12.000 дин/ 100 Е
Индивидуални часови страног језика 90 мин` 1800 дин/ 15 Е

НАПОМЕНА:

 • Цена по часу 3 до 4 евра.
 • Укупан износ се може плаћати у четири једнаке рате.
 • Колективне пријаве институција за 10 или више полазника без обзира за који језик или који ниво остварује попуст од 10%.

Ценовник писаних преводилачких услуга

Врста услуге Обим Цена Напомена
Превод стручног текста на страни језик 1 преводилачка страна (1800 карактера) 1.200 дин/10 Е Рок је 3 стране по дану

 

Превод стручног текста на српски језик 1 преводилачка страна (1800 карактера) 960 дин/ 8 Е Рок је 3 стране по дану
Превод књижевног текста на страни језик 1 преводилачка страна (1800 карактера) 960 дин / 8 Е Рок је 5 страна по дану
Превод књижевног текста на српски језик 1 преводилачка страна (1800 карактера) 780 дин / 6,50 Е Рок је 5 страна по дану

Свако убрзано превођење увећава цену превода за 20%.

Цене усмених преводилачких услуга одређује Центар у складу са политиком позитивног економског пословања

Ценовник провере знања језика

Сврха Цена
Полагања испита за утврђивање нивоа знања језика према Заједничком европском оквиру за живе језике (А1- Ц2 по моделу међународно признатих испита са провером све четири језичке вештине) 7.200 дин / 60 Е
Полагање иницијални тестови за доказивање нивоа знања језика и издавање потврде за различите сврхе 3.000 дин / 25 Е

Ценовник за стручно усавршавање наставника

Једнодневни семинар у трајању од 6 сати (4 х 90`)  за који наставници добијају 8 поена 2.000 по полазнику

Контакт и пријава

Уколико сте заинтересовани за неку од услуга које Центар за стране језике нуди, пошаљите своју пријаву на адресу centar.jezici@pr.ac.rs

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

За више информација о активностима и услугама Центра обратите се Слађани Радомировић на мејл адресу centar.jezici@pr.ac.rs или на телефон 066/8808-123

 

Ако желите да нас посетите, наша адреса је:

Филозофски факултет Приштинског Универзитета
Центар за стране језике
Филипа Вишњића б. б.
38 220 Косовска Митровица