Резултати испита – Увод у философију, Византијска философија (октобар I)

Резултати писмених испита, одржаних 25. септембра 2021. године:

Увод у философију:

  1. Зорана Дражевић – 6 (шест)
  2. Сузана Јовановић – 7 (седам)
  3. Иван Крстић – 8 (осам)
  4. Александра Спасојевић – 9 (девет)

Византијска философија:

  1. Предраг Клајић – 6 (шест)
  2. Данијела Стевановић – 9 (девет)
  3. Жарко Павловић – 10 (десет)

Предметни наставник: проф. др Микоња Кнежевић