Резултати испита код проф. др Мирјане Лончар-Вујновић (децембар)

Савремени англоамерички роман:

  1. Лазар Максимовић – 6 (шест)
  2. Милош Вучинић – 6 (шест)
  3. Сандра Ћурчић – 6 (шест)

Савремена англоамеричка књижевност:

  1. Владица Петровић – 6 (шест)

Англоамерички романтизам:

  1. Џејлана Зечић – 6 (шест)

 

Предметни наставник: проф. др Мирјана Лончар-Вујновић