Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат проф. др Петар Анђелковић

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора, научна област Социолошке науке, ужа научна област Социологија, кандидат проф. др Петар Анђелковић.
Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 28.11.2018. до 28.12.2018.

Резултати испита – Викторијанска књижевност (стари програм)

Катедра за енглески језик и књижевност

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Одржаних 23.11.2018. године

 

Викторијанска књижевност (стари програм)

 

  1. Снежана Јовановић: 5
  2. Никола Златановић: одустао

Проф. др Весна Лопичић