Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат др Александар Петровић

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора за научну област Филозофија, ужу научну област Античка-средњовековна филозофија, кандидат др Александар Петровић.

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 14.07.2016 – 12.08.2016. године

ИЗВЕШТАЈ