Сенка Костић
Катедра за психологију

Е-пошта: schattenczv@gmail.com, senka.kostic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Простор и време на путу до циља – краћи пут или брже време доласка до циља у лавиринту“, 2014.
  • Мастер – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Напоран рад се исплати –пут, време и напор на путу до циља у лавиринту“, 2016.

 

Области интересовања и истраживања

  • Психологија учења
  • Статистика у психологији
  • Психометрија

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

·         Костић, М.С., Ранђеловић, Ј.Д., Јеремић, В.В., Костић, Б.П. (2015). Особине личности и страх од смрти код старих особа. Међународни тематски зборник: Старење и квалитет живота: транзиција и евроитеграције. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, страна: 45-66 ISBN: 9788663490536
·         Ранђеловић, Д., Костић, С., Toдоровић, Д. (2016). Ефекти физичког умора на неке когнитивне функције. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини,  XLVI (1); 341-357. ISSN 0354-3293

·         Костић, С. & Тошковић, О. (2016). Напореан рад се исплати – пут, време и напор на путу до циља у лавиринту. Емпиријска истраживања у психологији, Београд.

·         Тошковић, О. & Костић, С. (2015). Should I stay or should I go – услови студирања психологије у Србији. Научно-стручни скуп „Струковни идентитет психолога и међуресорна сарадња“, Златибор.

·         Костић, С. & Тошковић, О. (2015). Ледено доба, напољу је вруће – клима студирања психологије у Србији. Научно-стручни скуп „Струковни идентитет психолога и међуресорна сарадња“, Златибор.

·         Костић, С. и Тошковић, О. (2015). Простор и време на путу до циља – краћи пут или брже време доласка до циља у лавиринту. Емпиријска истраживања у психологији, Београд.

·         Јанићијевић, Б. и Костић, С. (2013). Ментално здравље младих. Научни скуп међународног значаја „Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција“, Косовска Митровица.

·         Ранђеловић, Д. и Костић, С. (2012). Социодемографски корелати стилова учења студената универзитета у Приштини. Научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 2“, Ниш.

 

Остало

  • Студент докторских студија на Филозофском факултету у Нишу