Ана Андрејевић

др Ана Андрејевић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: ana.andrejevic@pr.ac.rs                 Академска каријера: Професор енглеског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за енглески језик и књижевност, 2001. Магистар књижевних наука, Филозофски Факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, наслов магистарске тезе:…

Details

Данијела Кулић

Проф. др Данијела Кулић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: danijela.kulic@pr.ac.rs             Академска каријера: 2021 – Ванредни професор, Англистичка лингвистика, Филолошке науке,   Катедра за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; 2021 – Предавач, Енглески језик (за медицинску струку, II година…

Details

Бранислава Дилпарић

др Бранислава Дилпарић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: branislava.dilparic@pr.ac.rs               Академска каријера: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Катедра за енглески језик и књижевност, доцент, 2016–данас; лектор, 2014–2016; асистент магистар, 2007–2013; асистент приправник, 2001–2007; Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за енглески језик и књижевност, асистент…

Details

Божидар Зарковић

Проф. др Божидар Зарковић Катедра за историју Е-пошта: bozidar.zarkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Основне студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Београду Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду   Области интересовања и истраживања: Историја српског народа у средњем веку Урбанизација средњовековне Србије Црквени поседи…

Details

Биљана Јаредић

Биљана Јаредић Катедра за психологију Е-пошта: biljana.jaredic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски Факултет, Косовска Митровица,Психологија, 2007. Докторат – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Повезаност персоналних, интерперсоналних и организационих параметара и позитивних и негативних карактеристика менталног здравља лекара и психолога, 2016. Избор у звање: 2007- сарадник…

Details

Оливера Радовић

Доц. др Оливера Радовић Катедра за психологију Е-пошта: olivera.radovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,04. Дипломски рад: Стрес код становника северног дела Косовске Митровице, Магистратура – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,68. Маристарски рад:…

Details

Јелена Минић

Доцент, Минић Љ. Јелена  (рођена Јакшић) Катедра за психологију Е-пошта: jelena.minic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет, Департман за психологију; Разлике у интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју адолесцената из потпуних и непотпуних породица; Ниш, 2002. Магистратура – Филозофски факултет, Одсјек за психологију; Осећај кохерентности код средњошколаца неалбанске националности, Бања…

Details

Јелена Давидовић Ракић

Јелена Давидовић Ракић Катедра за психологију Е-пошта: jelena.davidovic.rakic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет, Нови Сад, Психологија, 2000. Магистратура – Факултет за менаџмент, Нови Сад, Социјално-психолошки извори антиципираних стилова живота младих, 2006. Докторат – Филозофски факултет, Источно Сарајево, Фактори формирања ставова предавача о студентској евалуацији наставе, 2010.   Области…

Details

Слађана Алексић

Проф. др Слађана Алексић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: sladjana.aleksic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, 1989. Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 1997. Магистарска теза: Миодраг Лалевић и народна књижевност. Доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у…

Details

Небојша Лазић

Проф. др Небојша Лазић Катедра за српску књижевност и језик E-пошта: nebojsa.lazic@pr.ac.rs               Академска каријера:   Филозофски факултет у Приштини, Српска књижевност 20. века, 1993. Филолошки факултет у Београду, Антиутопијска трилогија Борислава Пекића, Филолошки факултет у Београду, Простор и време у Златном руну Борислава Пекића, 2011.   Области интересовања…

Details

Јелена Михајловић

Проф. др Јелена Михајловић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: jelena.mihajlovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирала 1998. године на Филолошком факултету у Приштини Магистрирала 2005. године на Филозофком факултету у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици Докторирала 2014. године на Филолошком факултету у Београду У звање доцента изабрана…

Details