Петар Анђелковић

Проф. др Петар Анђелковић Катедра за социологију Е-пошта: petar.andjelkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет у Приштини, диплома професора филозофије – социологије 1981. Филозофски факултет Ниш, магистар социолошких наука, „Промене у социјалној и демографској структури субрегиона Пирот и њихов утицај на друштвени развој“, 1988. Филозофски факултет Косовска Митровица, доктор социолошких наука,…

Details

Владан Виријевић

Проф др. Владан Виријевић Катедра за историју Е-пошта: vladan.virijevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет Приштина, историја, 1995. ; Интернационални универзитет Нови Пазар, турски језик и књижевност, 2009. Филозофски факултет Приштина, Друштвено-економске и политичке прилике у срезу Студеничком 1918-194, 1998. Филозофски факултет Приштина , Краљево, град у Србији 1918-1941., 2004 Области…

Зоран Јовановић

Проф. др Зоран Јовановић Катедра за историју уметности Е-пошта: zoran.jovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: 1990 – основне студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Александар Дероко: живот и дело) 1998 – магистарске студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Друштво уметника Зограф)…

Мирјана Лончар-Вујновић

Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: mirjana.loncar.vujnovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома: Енглески језик и књижевност, Филолошки факултет, Приштина, 1990. Магистратура: Филолошки факултет, Приштина,Мотивика поезије Едгара Алана Поа и српских романтичара 19. века: паралеле, 1995. Докторат: Филозофски факултет, Косовска Митровица,Амерички роман друге половине 20. века на…