Марта Вукотић

Доц. др Марта Вукотић Катедра за историју уметности Е-пошта: marta.vukotic@pr.ac.rs             Академска каријера: Универзитет у Београду- Филозофски факултет, дипломски рад: Живот и дело архитекте Момчила Белобрка (ментори: академик Војислав Кораћ и проф. др Марица Шупут), 1986. Универзитет у Београду- Филозофски факултет, магистарска теза: Београдско раздобље архитекте Николе Добровића (1945-1967) (ментори: академик Војислав Кораћ и…

Марина Николић

Проф. др Марина Николић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: marina.nikolic@pr.ac.rs             Академска каријера: 2020: Руководилац Одсека за стандардни језик, Институт за српски језик САНУ; 2019: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ванредни професор на Катедри за српски језик и књижевност; 2018: Институт за…

Далибор Елезовић

Проф. др Далибор Елезовић Катедра за историју Е-пошта: dalibor.elezovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Историја новог века, 2001. Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Новопазарски кадилук почетком 17. века, 2007. Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Франц Гулиман (1568-1612) – касни хуманизам…

Младен Јаковљевић

Проф. др Младен Јаковљевић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: mladen.jakovljevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, англистика, 2000. Магистарска диплома, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Мит и технологија у стваралаштву Роџера Зелазнија“, 2007. Докторат, Филозофски факултет, Универзитет у…

Душан Ранђеловић

Проф. др Душан Ранђеловић Катедра за психологију Е-пошта: dusan.randjelovic@pr.ac.rs             Академска каријера:   Академска каријера: Основне студије: 1999-2004. Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, научна област: Психолошке науке/ужа научна област: Клиничка психологија, 2004.године. Тема дипломског рада: Агресивност и психопатолошка испољавања студената. Просечна оцена на основним студијама психологије: 9,36. Стечено…

Мила Алечковић Николић

Проф. др Мила Алечковић Николић Катедра за психологију Емаил: mila.nikolic@pr.ac.rs             Академска каријера: Студије клиничке психологије, Универзитет у Београду (година уписа – завршетка основних студија:1978-1982, средња оцена 9,16, дипломски испит 9,50). Рад у Лабораторији за експерименталну психологију Београд, 1982-1987. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Paris 1982-1984. Pennsylvania University…

Валентина Питулић

Проф. др Валентина Питулић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: valentina.pitulic@pr.ac.rs           Академска каријера: Филозофски факултет у Приштини, Југословенска књижевност и српскохрватски језик (1986). Магистратура. Фиолошки факултет у Београду (1992). Докторат. Филолошки факултет у Београду (2002). Редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици…

Голуб Јашовић

Проф. др Голуб Јашовић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: golub.jasovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и југословенску књижевност, завршио у Приштини 1986. Последипломске студије уписао 1987. године на Филолошком факултету у Београду Магистарски рад под насловом Пастирска терминологија Пећког Подгора одбранио 1996. Докторску тезу…

Јасна Парлић–Божовић

Проф. др Јасна Парлић–Божовић Катедра за педагогију Е-пошта: jasna.parlic.bozovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Основне студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини 10.1993. Постдипломске студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини (са привременим седиштем у Блацу), магистарска теза: Образовање и васпитање у делима српских педагога између два светска…

Александар Петровић

Проф. др Александар Петровић Катедра за филозофију Е- пошта: aleksandar.petrovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома основних студија – Универзитет у Загребу, Филозофски факултет, филозофија и класична филологија, 1982. Магистратура – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Хегел и платоновска дијалектика, 1998. Докторат – Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, ΦΥΣΙΣ…