Ана Јањушевић Оливери

Проф. др Ана Јањушевић Оливери Катедра за српски језик и књижевност Емаил: ana.janjusevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирала 2001. године на Филозофском факултету у Никшићу Магистрирала 2005. године на Филолошком факултету у Београду Докторирала 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу У звање доцента изабрана 2013. на Филозофском факултету у Косовској…

Details

Игор Ђурић

Проф. др Игор Ђурић Катедра за педагогију Е-пошта: igor.djuric@pr.ac.rs           Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет у Приштини, 1999. године. Магистратура – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Образовање одраслих у Србији од 1870. до 1918. године“, 2006. године. Докторат- Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем…

Details

Борис Братина

Проф. др Борис Братина Катедра за филозофију Е-пошта: boris.bratina@pr.ac.rs               Академска каријера: диплома ФФ БУ, Одељење за филозофију избор у звање асистента за Савремену филозофију, ФФ ПУ, Катедра за филозофију магистарски рад на ФФ БУ, Одељење за филозофију докторат на ФФ БУ, Одељење за филозофију избор у звање доцента,…

Details

Микоња Кнежевић

Проф. др Микоња Кнежевић Катедра за филозофију Е-пошта: mikonja.knezevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, Византијска филозофија, јун 2001. Докторат – Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καπποδιστριακού Πανεπιστημείου Αθηνών, Ουσία, πρόσωπο και ενέργεια στη διανόηση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, јул 2008. Области интересовања и истраживања Византијска филозофија…

Details

Бранкица Поповић

Проф. др Бранкица Поповић Катедра за филозофију Е-пошта: brankica.popovic@pr.ac.rs             Академска каријера:   Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Филозофија, Социологија културе, 1992. Магистратура – Институт за филозофију Филозофског факултета Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Република Македонија. Тема: „Интуитивистичко-гносеолошка основа логичког система Н. О. Лоског“, 1998. Докторат…

Details

Глигор Самарџић

Проф. др Глигор Самарџић Катедра за историју Е-пошта: gligor.samardzic@pr.ac.rs             Академска каријера Диплома (основне студије) – Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 25. 11. 1999. Магистрске студије – Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 11. априла 2005 (тема: Римљани у долини Неретве…

Details

Оливера Марковић-Савић

Проф. др Оливера Марковић-Савић Катедра за социологију Е-пошта: olivera.markovic@pr.ac.rs             Академска каријера: 2002 – 2004 – Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, демонстратор 2013 – 2018- Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, доцент 2018 – Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици,…

Details

Наташа Бакић-Мирић

Проф. др Наташа Бакић-Мирић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: natasa.bakic.miric@pr.ac.rs               Академска каријера: Diplomirani filolog engleskoj jezika i knjizevnosti (1995). Katedra za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Prvi diplomirani student generacije 1991/92. Magistar književnih nauka (2003). Katedra za engleski jezik i književnost Filozofskog…

Details

Снежана Миливојевић

Проф. др Снежана Миливојевић Катедра за социологију Е-пошта: snezana.milivojevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Магистарске студије(1990) Докторске студије(2007)   Области интересовања и истраживања: Социолошко-антрополошка Социолошко-антрополошка   Библиографија 1.“Српско питање као специфично испољавање националног идентитета у контексту стварања и дезинтеграције југословенске државе“(459-469),зборник радова: „Косово и Метохија 1912-2012“,међународни тематски зборник,Косовска Митровица,2012,УДК:321(=163.41)(479.1)“19“, ISBN 978-86-80273-87-7, COBISS.SR.ID…

Details

Радмило Пекић

Проф. др Радмило Пекић Катедра за историју Е-пошта: radmilo.pekic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Блацу, Општа историја средњег века, године. Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Жупа Дабар у средњем вијеку“, године. Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у…

Details

Драгана Радовановић

Проф. др Драгана Радовановић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: dragana.radovanovic@pr.ac.rs           Академска каријера: Дипломирала 1999. године на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине) Дипломирала 2001. године на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност) Магистрирала…

Details