Милица Марјановић

Милица Марјановић Катедра за социологију Е-пошта: milica.marjanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани социолог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Социологија друштвених девијација, 2020.   Области интересовања и истраживања: Социологија војске и рата Социологија друштвених девијација Социологија маргиналних група   Библиографија Прикази и чланци: Марјановић,…

Details

Тијана Живковић

Тијана Живковић Катедра за психологију Е-пошта: tijana.zivkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2019. године. Мастер- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2021. године.   Области интересовања и истраживања: Психологија личности Клиничка психологија…

Details

Весна Милановић

Весна Милановић Катедра за историју уметности Е-пошта: vesna.milanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: доктор историје уметности – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности – српска средњовековна уметност (тема докторске дисертације: Програм зидног сликарства у припратама српских цркава у XIII веку) магистар историје уметности – Универзитет у Београду, Филозофски…

Details

Ивана Владисављевић

Ивана Владисављевић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: ivana.vladisavljevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Докторанд психолошких наука Асистент на катедри за психологију   Области интересовања и истраживања: Психолошки проблеми у току мигрантских криза Трауматски снови   Библиографија Прикази и чланци: Шакић, И., Димић, Д. (2017): Повезаност квалитета породичних интеракција и…

Details

Немања Радовановић

Немања Радовановић Катедра за социологију Е-пошта: nemanja.radovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани социолог- Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. „ Аномија породице као последица аномије друштва у делу Фјодора Михајловича Достојевског“. Мастер социолог- Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. „Глобализација…

Details

Јелена Јовановић

Јелена Јовановић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: jelena.jovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за руски језик и књижевност, 2015. године Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини…

Details

Сибин Братина

Сибин Братина Катедра за филозофију Е-пошта: sibin.bratina@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филозоф – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек за филозофију, тема: Теорија говорних чинова као теорија говора, 2018. године Мастер филозофије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек за филозофију, тема: Заведеност људске природе у теорији Жана Бодријара,…

Details

Иван Стојиловић

Иван Стојиловић Катедра за психологију Е-пошта: ivan.stojilovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, 2001. Диплома – Уметнички универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности, Сликарство, 2002. Магистратура –Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, тема Експериментална провера теорије процене, 2012. Докторат –Универзитет у…

Details

Александра Андрић

Александра Андрић Катедра за педагогију Е-пошта: aleksandra.andric@pr.ac.rs             Академска каријера: Уписала докторске академске студије 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила мастер академске студије 2019. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила…

Details

Сара Јекић

Сара Јекић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: sara.jekic@pr.ac.rs             Академска каријера: Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2020. Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2019.   Области интересовања…

Details

Наташа Ковачевић

Наташа Ковачевић Катедра за педагогију Е-пошта: natasa.kovacevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Уписала докторске академске студије 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Завршила мастер академске студије 2020. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Завршила…

Details