Иван Стојиловић

Иван Стојиловић Катедра за психологију Е-пошта: ivan.stojilovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, 2001. Диплома – Уметнички универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности, Сликарство, 2002. Магистратура –Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, тема Експериментална провера теорије процене, 2012. Докторат –Универзитет у…

Details

Александра Андрић

Александра Андрић Катедра за педагогију Е-пошта: aleksandra.andric@pr.ac.rs           Академска каријера: Уписала докторске академске студије 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила мастер академске студије 2019. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила основне…

Details

Сара Јекић

Сара Јекић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: sara.jekic@pr.ac.rs             Академска каријера: Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2020. Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2019.   Области интересовања…

Details

Наташа Ковачевић

Наташа Ковачевић Катедра за педагогију Е-пошта: natasa.kovacevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Уписала докторске академске студије 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила мастер академске студије 2020. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Завршила…

Details