Тијана Живковић

Тијана Живковић Катедра за психологију Е-пошта: tijana.zivkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2019. године. Мастер- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2021. године.   Области интересовања и истраживања: Психологија личности Клиничка психологија…

Details

Ивана Владисављевић

Ивана Владисављевић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: ivana.vladisavljevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Докторанд психолошких наука Асистент на катедри за психологију   Области интересовања и истраживања: Психолошки проблеми у току мигрантских криза Трауматски снови   Библиографија Прикази и чланци: Шакић, И., Димић, Д. (2017): Повезаност квалитета породичних интеракција и…

Details

Иван Стојиловић

Иван Стојиловић Катедра за психологију Е-пошта: ivan.stojilovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, 2001. Диплома – Уметнички универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности, Сликарство, 2002. Магистратура –Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, тема Експериментална провера теорије процене, 2012. Докторат –Универзитет у…

Details

Мина Зурковић

Мина Зурковић Катедра за психологију Е-пошта: mina.zurkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, 2017. Мастер – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Личност и позитивна искуства у детињству као чиниоци испољавања трауматских симптома одраслих“, 2019.   Области интересовања и истраживања:…

Details

Анђела Кељановић

Анђела Кељановић Катедра за психологију Е-пошта: andjela.keljanovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, катедра за психологију, 2011-2015. Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, мастер студије, модул Клиничка психологија 2015.   Области интересовања и истраживања Социјална психологија Клиничка психологија     Библиографија   Прикази и чланци Кељановић, А. (2015). Социјална…

Details

Сенка Костић

Сенка Костић Катедра за психологију Е-пошта: senka.kostic@pr.ac.rs               Академска каријера: Мастер – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Напоран рад се исплати –пут, време и напор на путу до циља у лавиринту“, 2016. Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Простор и…

Details

Кристина Ранђеловић

Кристина Ранђеловић Катедра за психологију Е-пошта: kristina.randjelovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, 2014. Мастер – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, 2017.   Области интересовања и истраживања: Педагошка психологија Развојна психологија Психологија менталног здравља   Библиографија   Прикази и чланци:…

Details

Миљана Павићевић

Миљана Павићевић Катедра за психологију E-пошта: miljana.pavicevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2009. године. Мастер – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2014. године. Докторат – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2020. године.   Области интересовања и истраживања…

Details

Тијана Тодић Јакшић

Тијана Тодић Јакшић Катедра за психологију Е-пошта: tijana.todic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани психолог, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Општа психологија, 2010. Мастер психолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Разлике у доживљају лепоте мушких и женских карикатура лица, 2015.   Области интересовања и истраживања: Визуелна перцепција…

Details

Биљана Јаредић

Биљана Јаредић Катедра за психологију Е-пошта: biljana.jaredic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски Факултет, Косовска Митровица,Психологија, 2007. Докторат – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Повезаност персоналних, интерперсоналних и организационих параметара и позитивних и негативних карактеристика менталног здравља лекара и психолога, 2016. Избор у звање: 2007- сарадник…

Оливера Радовић

Доц. др Оливера Радовић Катедра за психологију Е-пошта: olivera.radovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,04. Дипломски рад: Стрес код становника северног дела Косовске Митровице, Магистратура – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,68. Маристарски рад:…