Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат доц. др Младен Јаковљевић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Англофона књижевност, кандидат доц. др Младен Јаковљевић
Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана: од 22.03.2018. до 21.04.2018.