Извештај Комисије о избору у звање лектора кандидат Александра Беговић

Извештај Комисије о избору у звање лектора, научна област Филолошке науке, ужа научна област Немачки језик, кандидат Александра Беговић. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана: од 06.11.2017. до 21.11.2017. ИЗВЕШТАЈ