Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидат др Неџиб Прашевић

Извештај Комисије о избору у звање доцента кандидата Неџиба Прашевића, научна област Филолошке науке, ужа научна област Нововековна-савремена филозофија. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана од дана, од 27.04.2015.- 26.05.2015. године ИЗВЕШТАЈ