Доц. др Зоран Недељковић
Катедра за социологију

Е-пошта: zoramino@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, филозофија и социологија, 1990
 • Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, „Проблем човека и друштвеног света у теоријским погледима Фридриха Ничеа и Френсиса Фукујаме“, 2006.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, „Хантингтоново схватање човека и друштва, 2016.

 

Области интересовања и истраживања

 • Социологија културе
 • Историја социјалних и политичких теорија

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Недељковић, З. (2009). Лавиринт историје надчовека и последњег човека. Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина.

 

Прикази и чланци

 • Недељковић, З. (2016). Тумачење Хантингтонове тезе о сукобу цивилизација као племенском сукобу глобалних размера, Зборник радова Филозофског факултета, ХLVI(1)/2016.
 • Недељковић, З. (2007). Фукујамино учење о крају историје и последњем човеку, Зборник радова Филозофског факултета, 37 (2007), стр. 325-343.
 • Недељковић, З. (2009). Смрт као догађај у делу Едгара Морена. Зборник радова Филозофског факултета XXXIХ.
 • Недељковић, З. (2009). Ниче и поезија, Саборник часопис за књижевност уметност и културу, год.XV, 2009, 2.
 • Недељковић, З. (2006). Допринос Емила Диркема конституисању социологије морала. Зборник радова Филозофског факултета XXXVI
 • Недељковић, З. (2005). Између надчовека и свечовека. Стремљења XXXIХ (2).
 • Недељковић, З. (2001). Између последњег човека и тоталног човека. Повеља, 3 /2001, год. XXXI.
 • Недељковић, З. (2000). На раскршћу мисли о богочовеку и човекобогу, Повеља, 3/ 2000 год. XXX.