Проф. др Зоран Јовановић
Катедра за историју уметности

Е-пошта: zmjovan@sezampro.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

 • 1990 – основне студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Александар Дероко: живот и дело)
 • 1998 – магистарске студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Друштво уметника Зограф)
 • 2008 – одбрана докторске дисертације – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Идеја прошлости у српској уметности XX века)

 

 

Области интересовања и истраживања

 

 • историја ликовних уметности и архитектуре новијег и савременог доба
 • савремена хришћанска ликовна уметност и архитектура
 • историја Римокатоличке цркве на Балкану
 • историја Православне цркве на Балкану

 

 

Научно наставна звања

 

 • Основне академске студије
 • Увод у историју уметности 1
 • Српска уметност и визуелна култура XVIII века
 • Српска уметност и визуелна култура XIX века
 • Музеологија
 • Сакрална и хришћанска уметност савременог доба

 

 

 

Библиографија

 

 

Монографије (избор)

 

 • Јовановић, З. М., Александар Дероко: живот и дело, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе: Друштво конзерватора Србије, 1991;
 • Јовановић, З. М., Друштво уметника Зограф, Београд: Ј. Васиљевић, 1998 (Годишња награда Павле Васић Удружења ликовних и примењених уметника Србије за 1999);
 • Јовановић, З. М., Зебрњак: у трагању за порукама једног споменика или о култури сећања код Срба, Београд–Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја; Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 2004;
 • Јовановић, З. М., Beogradska rimokatolička (nad)biskupija, njeni natpastiri i crkve kroz epohe: od hristijanizacije do 1521. godine, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2009;
 • Јовановић, З. М., Кроз двери ка светлости. Лексикон литургике, симболике, иконографије и градитељства Православне цркве, Београд: Пирг, 2009 (под покровитељском Министарства за културу Републике Србије као дело од посебног националног значаја);
 • Јовановић, З. М., Beogradska rimokatolička (nad)biskupija, njeni natpastiri i crkve kroz epohe: od 1521.godine do osvita novog doba, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2011;
 • Јовановић, З. М., Византина у савременој српској уметности, Београд: Службени гласник, 2011;
 • Јовановић, З. М., Istorija Beogradske nadbiskupije na ušću Istoka i Zapada, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2013;
 • Јовановић, З. М., Beogradska nadbiskupija i njeno okruženje u vremenu i prostoru, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2014;
 • Јовановић, З. М., O neostvarenim graditeljskim vizijama Nadbiskupije beogradske: prilozi za istoriju Srbije između dva svetska rata, Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2015;
 • Јовановић, З. М., Serbian Heritage in Kosovo and Metochia: between Actual and Imposed History, Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy of the University in Priština, 2015 (награда Косовски божур Српске краљевске академије научника и уметника);
 • Јовановић, З. М., Slovenian artists in Belgrade = Slovenski umetniki v Београду = Словеначки уметници у Београду, Ljublјana: Družina, 2016 (уз подршку Уреда Владе Републике Словенијеза Словенце у свету и Министарства спољних послова Републике Словеније);
 • Јовановић, З. М., Београдске светиње кроз историју: хришћанство, јудаизам, ислам, Београд: Службени гласник, 2016 (у припреми за штампу).

 

 

 

Студије и огледи (избор)

 

 • Јовановић, З. М., О идеји прошлости у савременој уметности пут разумевања „византине“ у српској култури током последњег столећа, Теме 4 (2009),1393–1411;
 • Јовановић, З. М., Да нам буду јаснија питања наше вере и струке или о језичким недоумицама и њиховој (зло)употреби, Теме 2, (2012), 887–903;
 • Јовановић, З. М., Петровић, Ј., О доданашњој историји Римокатоличке цркве на подручју Тимочке крајине: борски и зајечарски округ, Теме 3 (2013), 1117–1133;
 • Јовановић, З. М., Петровић, Ј., О појединим облицима кризе (критеријума) у Српској православној цркви или о (не)поштовању новозаветних парабола, Теме, 1 (2014), 241–261;
 • Jovanović Z. M., On “The church dedicated to the memory of the Salonika front” or on the serbo-french connections and their reflections in sacralart, У Међународни тематски зборник Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних -изама посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (19322013) [ур. и прир. З.М. Јовановић … [и др.]], Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2014, 389-405;
 • Јовановић, З. М., Трагом мало знаног текста Арчибалда Рајса поводом откривања првог спомен обележја српским војницима страдалим у ратовима 1912–1918. у Сирогојну 1922. године, У Тематски зборник међународног значаја: Век српске Голготе (19152015) [ур. и прир. Д. Елезовић], Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2016, 255–

 

 

 

 

Остало:

 

 • Наставник на докторским студијама („Српска визуелна уметност новијег доба“, изборни предмет)
 • Поред објављених монографских публикација (до сад двадесет и једнe) објавио је и више десетина текстова у стручним часописима.
 • Позиван је на многе научне скупове, међу којима истиче II Congress of Contemporary Religious Architecture (Шпанија, 2009), на којем је такође учествовао са својим радом.
 • Као в.д. руководиоца пројекта „Стилска и иконографска обележја ликовних уметности Косова и Метохије“, финансираног од Министарства за науку и технолошки развој РС (147049Д), приредио је у својству уредника два броја стручне публикације Уметност, Косово и Метохија, у издању Филозофског факултета у Приштини с тренутним седиштем у К. Митровици.
 • Коуредник је међународног Зборника радова Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних -зама, посвећеног сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932–2013) = International Thematic Proceedings Art and its Role in the History: Between Durability and Transient -isms Dedicated to the Memory of prof. Miodrag Jovanović, Ph.D (19322013) у издању Филозофског факултета у Приштини с тренутним седиштем у К. Митровици.
 • Тренутно је учесник на пројекту „Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије“ (179013), који се изводи на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.