Проф. др Владимир Јовић
Катедра за психологију

Е-пошта: vjovic@ian.org.rs