Доц. др Тамара Јеврић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: tamarajevric@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Завршене основне студије на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, смер – Енглески језик и књижевност, 2009.
 • Завршене дипломске академске студије – master, на Универзитету у Бограду, Филолошки факултет, The Problem of Absolute Synonyms, 2010.
 • Уписане докторске студије на Универзитету у Београду, модул Језик, 2010.

 

Области интересовања и истраживања

 • семантика
 • лексикологија

 

Библиографија

 • Јеврић Т. (2016). The Portrait of Women in English and Serbian ‒ A Study into the Meaning of Words through Collocations. Језик, књижевност, значење. Језичка истраживања, стр. 267-277. Ниш: Филозофски факултет.
 • Јеврић, Т. (2014). Examinations of Strategies of a Successful Interaction in English as a Lingua Franca. Going against the Grain. Essays on Literary and Language Studies, стр. 224-232. Филолошки факултет: Бања Лука.
 • Јеврић, Т. & Радосављевић, А. (2013). Слика жене у пословицама на енглeском и српском језику:  jезик као средство промовисања прихватљивог понашања, Српски језик, књижевност, уметност, стр. 467-474. Филолошко-уметнички факултет: Крагујевац.
 • Јеврић Т. & Радосављевић, А. (2013). Дискурс о Оријенту као средство одржавања моћи. Речи: часопис за лингвистику, литературологију и културологију 6, стр. 266-276. Београд: Факултет за стране језике.
 • Радосављевић, А. & Јеврић, Т. (2013). Приказ колокацијске методе илустрован придевом evident. Савремена  проучавања језика и књижевности, IV/1,  стр. 285-291. Филолошко-уметнички факултет: Крагујевац.
 • Радосављевић А. & Јеврић, Т. (2013). Испитивање релевантности рода као чиниоца при процесу усвајања језика. Речи: часопис за лингвистику, литературологију и културологију 6, стр. 126-136. Београд: Факултет за стране језике.
 • Јеврић, Т. & Радосављевић, А. (2013). „Нова Библија“ у роману Библија отровне маслине Барбаре Кингсолвер. Језик, књижевност и митологија, стр. 355-367. Факултет за стране језике: Београд.
 • Јеврић, Т. (2011). The Study of the Problem of Absolute Synonyms in Relation to their Collocational Behaviour. The First International Conference on English Studies, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT), стр. 193-199. Филозофски факултет у Новом Саду, Oдсек за англистику: Нови Сад. http://www.elalt.info/elalt_I.pdf/.

 

Остало

 • Oxford University Press ELT Conference – OUP DAY, Београд, Србија,
 • Тhe Day of Oxford University Press, Београд, Србија, 2010.