Станка Столић
Катедра за историју

Е-пошта: stanka.stolic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за класичне науке, 2010.
  • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за класичне науке, у току.

 

Области интересовања и истраживања.

  • Историја старог века
  • Класична филологија
  • Римска књижевност

 

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

 

  • Столић, С. [2014]. „Ново издање Капелијевог лексикона скраћеница“ – Cappelli, A. (2011): Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nele carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni (edizione Geymonat, M. e Troncarelli, F.), Milano: Ulrico Hoepli.Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLIV – 1), 503-507.
  • Столић, С., Д. Гашић, [2014]. „Критика богатих у друштвено-историјском контексту антике и Византије“, Science & Tehnologies, (IV – 7), Social studies, 26-31.