Доц. др Славица Дејановић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: slav_dej@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет у Приштини; Зимско љетовање и Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице; 1980. г.
 • Филолошки факултет у Приштини; Форме приповедања у сатиричним приповеткама Радоја Домановића; 1995.г.
 • Филозофски факултет у Косовској Митровици; Типологија књижевног дела Бранислава Нушића; г.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја новије српске књижевности
 • Теорија књижевности и књижевна критика

 

Библиографија

 

Монографије

 • Дејановић, C. (1997). Приповедање у Домановићевим сатирама. Београд: Арс либри. Стр. 249.
 • Дејановић, C. (2015). Бранислав Нушић, српски писац. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Стр. 399.  ISBN 978-86-6349-040-6
 • Дејановић, C. (2015). Катедра за српску књижевност и језик. У: „Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015“. К. Митровица: Филозофски факултет. Стр. 86-101.

 

Студије и огледи

 

 • Дејановић, C. (1993). „Употреба и злоупотреба Вертера“ (Вертер Л. Лазаревића). У: Зборник Филолошког факултета, књ. 3. Приштина. Стр. 62-77.
 • Дејановић, С. (1994). „О неким особеностима сатире Војислава Илића“. У: Зборник Филолошког факултета. књ. 4. Приштина. Стр. 65-71.
 • Дејановић С. (1996). „Обичан човек Бранислава Нушића“. У: Комедија у српској књижевности. Приштина: Филолошки факултет. Стр. 155-160.
 • Дејановић, С. (1996). „Лирско, епско и драмско у структури Станоја Главаша Ђуре Јакшића“. У: Зборник МСЦ, бр.25/1. Београд. Стр. 121-130.
 • Дејановић, С. (1997). „Библијски мотиви у функцији сатире Радоја Домановића“. У: Зборник МСЦ, бр. 26/1. Београд. Стр. 390-395.
 • Дејановић, С. (1997). „Профано представљање сакралног у функцији хумора и сатире Стевана Сремца и других српских реалиста“. У: Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. Стр. 95-103.
 • Дејановић, С. (1998). „Аутобиографија као предложак за хумористично-сатирично дело (Нушићева Аутобиографија). Зборник МСЦ, 27/1. Београд. Стр.115-123.
 • Дејановић, С. (1999). „Радоје Домановић као пародичар“. У: Књижевно дело радоја Домановића – ново читање. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. Стр. 195-203.
 • Дејановић, С. (1999). „Горан Максимовић, Домановићев смијех“. У: Зборник Филолошког факултета, књ. 9. Приштина (Врање). Стр. 277-279.
 • Дејановић, С. (2001). „Нушићев путопис о Косову у српским часописима од 1892-1902. године“. У: Књига о путопису. Београд: Институт за књижевност и уметност. Стр. 451-465. ISBN 86-7095-088-X
 • Дејановић, С. (2002). „Драмско и епско у Пучини Бранислава Нушића“, Зборник Филозофско факултета, XXXII (12), свеска Б – Филолошки одсек. К.Митровица. Стр. 207-213.
 • Дејановић, С. (2006). „Кнез Иво од Семберије Бранислава Нушића“. У: Књижевност и историја, VII, (Транспозиција историјских догађаја и личности у трагедији код Словена). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. Стр. 243-256.
 • Дејановић, С. (2006). „Допринос Јанка Веселиновића српској психолошкој приповеци“. У: Јанко Веселиновић, проза, периодика, позориште. Београд: Институт за књижевност и уметност. Стр. 155-170. (Зборник радова са научног скупа) ISBN 86-7095-113-4
 • Дејановић, С. (2013). Животна стварност или претапања маште. У: „Живот и дело Вука Филиповића“. Филозофски факултет К.Митровица. Стр. 43-59. ISBN 978-86-6349-011-6.
 • Дејановић, С. (2013). Бранислав Нушић о Косову. У: „Културно наслеђе Косова и Метохије“. Београд – К. Митровица: Канц. за Косово и Метохију; Универзитет у К. Митровици. Стр.11-34. ISBN 978-86-6349-014-7
 • Дејановић, С. (2014). „Деветсто петнаеста Бранислава Нушића“. У: Зборник Филозофског факултета, 1, К.Митровица. Стр. 17-47. ISNN 0354-3293.
 • Дејановић, С. (2014). „Његошев Горски вијенац и Сарајлијина Трагедија вожда Карађорђа“. У: „ОД КОСОВСКОГ ЗАВЕТА ДО ЊЕГОШЕВОГ МАКРОКОЗМА, Петар II Петровић Његош (1813-2013)“. Филозофски факултет К. Митровица. Стр. 815-831. ISBN 978-86-6349-026-0. (Међународни тематски зборник).
 • Дејановић, С. (2014). „Лик Карађорђа у Његошевом Горском вијенцу и у Сарајлијиној Трагедији вожда Карађорђа“. У: Митолошки зборник 33 („Шумадија – историја и мит“). Рача: Центар за митолошке студије Србије. Стр. 313-339. ISBN 978- 86-86721-04-4.
 • Дејановић, С. (2014). „Спев Ђенерал Радомир Вешовић Милоње М. Миловића“. У: „Први светски рат у култури и библиографији“. Београд: Филолошки факултет.
 • Дејановић, С. (2016). „Путописно перо Григорија Божовића, прилог проучавању поетике српског путописа“. У: „Поетика Григорија Божовића“ (тематски зборник водећег националног значаја). Стр.: 289-301. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Дејановић, С. (2016). „Велика недеља Бранислава Нушића“. У: „Век српске Голготе 1915-2015“ (међународни тематски зборник), књ. ƖƖ, стр.: 45-59. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Дејановић, С. (2016). „Листићи Бранислава Нушића, први српски роман тока свести?“. У: „Српска наука данас“ (међународни мултидисциплинарни часопис), г. Ɩ, бр. 2. Стр.: 199-210. Београд: Задужбина Андрејевић.

 

Прикази и чланци

 • Дејановић, С. (1999). „Горан Максимовић, Домановићев смијех“. У: Зборник Филолошког факултета, књ. 9. Приштина (Врање). Стр. 277-279.