Доц. др Радоје Шошкић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: soskicradoje@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани професор енглеског језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Англистика, 2007.
 • Докторат – Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Мотив Христовог повратка у драмама Стива Тешића и Артура Милера, тренутно у фази израде.

Области интересовања и истраживања

 • Модерни и постмодерни роман и приповјетка
 • Модерна и постмодерна англоамеричка драма
 • Филозофија, културологија

 

Библиографија

Студије и огледи

 • Радоје В. Шошкић “’I is another’: Humanistic conception of identity and existential options in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man” у: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, књ. XL, год. 2010, стр. 139–154, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Радоје Шошкић, Улога фантастичног у приповјеткама Хорхеа Луиса Борхеса и Хулиа Кортасара, стр. 115-136, Токови, часопис за научна, књижевна и друштвена питања, број 2, Беране, Црна Гора.
 • Радоје В. Шошкић „Ф. М. Достојевски, Симона Веј и Стив Тешић о духовној искоријењености савременог човјека и путевима који могу довести до поновног укорјењивања“, у: Липар, бр. 49, стр. 139-160, 2012.
 • Радоје В. Шошкић „Јеванђеље по Исусу Христу Жозеа Сарамага: критика римокатоличког схватања Бога“, у: Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе (међународни тематски зборник радова), стр. 209-220.
 • Радоје Шошкић, Староенглески јуначки спјев Беовулф: епски мегдани у свијетлу херојске иницијације, стр. 169-184, Слово, часопис за српски језик, књижевност и културу, година Х, број 40, јануар 2013, Никшић, Црна Гора.
 • Радоје Шошкић, На „друму“ ка љубави без мотива или између воље за моћ и воље за смислом у роману Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског и драми На Отвореном Друму Стојана Стива Тешића, стр. 69 – 92, Липар, година XIV / број 51 / 2013, приредили Радмила Настић и Часлав Николић, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу.

 

Преводи

 • Karoo (novel) by Steve Tesich – превођење у току.
 • Resurrection Blues (play) by Arthur Millerпревођење у току.