Проф. др Петар Анђелковић
Катедра за социологију

Е-пошта: profapetar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет у Приштини, диплома професора филозофије – социологије 1981.
 • Филозофски факултет Ниш, магистар социолошких наука, „Промене у социјалној и демографској структури субрегиона Пирот и њихов утицај на друштвени развој“, 1988.
 • Филозофски факултет Косовска Митровица, доктор социолошких наука, докторска дисертација „Социо-културна и антрополошка мисао у делу Јустина Поповића“, 2005.

 

Области интересовања и истраживања

 • Социологија религије, посебно Социологија православља
 • Српско друштво и национални идентитет
 • Позив и улога интелектуалаца – социолога у овим тешким временима

 

 

Библиографија

 

Монографије:

 • Православље и српско друштво пред ововременим изазовимa, (2007)
 • Основи науке о друштву, уџбеник, (2008),
 • Српско друштво – без онога јуче шта смо ми данас, (2013)
 • Пасионирани патриотизам или ЕУропство, (2014).
 • Ка домаћинској економици –социолошки огледи, (2016).

 

Студије и огледи – избор:

 • Образовање и национални идентитет, (2010), Тематски зборник, Могућност националног васпитања у време глобализације, Учитељски факултет Врање.
 • Косовски завет – српска ухронија и/или српска ентелехија, (2010) Међународни тематски зборник, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет Косовска Митровица
 • Учитељ као (про)светитељ на вододелници традиционалног и модерног, (2011) Тематски зборник, Учитељски факултет Врање
 • У Србији само камен није крив (2012) Нова српска политичка мисао,
 • Домаћинска етика и светска економска криза, Међународни научни скуп – Тематски зборник: Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента, Економски факултет, К. Митровица 2012.
 • Вера и морал у вртлогу друштвене кризе (2012), Међународни тематски зборник : Социјализација у условима друштвене кризе. Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Време апсурда и социологија, (2012), Међународни научни скуп – Тематски зборник: Образовање и савремени универзитет, Филозофски факултет Ниш, 2012.
 • Српско друштво и социологија данас: ,социологија без друштва“ Научни скуп Сто године социологије, Социолошки преглед бр.3-4/2012.
 • Слуге и господари у новом светском поретку (2012), Зборник радова Филозофски факултет Косовска Митровица бр. 2/2012.
 • Светосавље као алтернатива – Евроазија као перспектива (2012) Међународни тематски зборник : Косово и Метохија 1912 2012.
 • GOOD TEACHER IN BAD TIMES HARD TIMES (AND) OR BAD TEACHERS, University ―St. Kliment Ohridski‖Faculty of Education – Bitola TEACHERInternational journal
 • Верско образовање и национални идентитет, (2013), Национални интерес.
 • Образовна и(или) манипулативна фукција средстава масовног комуницирања у глобалном друштву, (2013), Зборник радова Филозофски факултет Косовска Митровица.
 • Комунисткапиталисти – Полуинтелектуалац друштвени феномен дугог трајања (2013), Теме Ниш.
 • Демократија топовњача након два века (2013), Међународни тематски зборник Социјализација у условима друштвене кризе. Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Лоши ђаци учитељице историје – ,,Југофанатизам и еврофанатизам и десуверенизација Србије“ (2013). Међународни тематски зборник Глобализација и десуверенизација, Филозофски факултет Косовска Митровица.
 • Пасионирани патриотизам за спас Косова и Србије, (2014) Научни скуп: Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности“
 • Време инернета и национални идентитет (2015), Међународни тематски зборник Политика идентитет, традиција, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2015)
 • Псеудоморфоза свести у фукцији отимања Косова и Метохије, (2016), Међународни тематски зборник, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава.
 • Слобода српско становиште и голгота. (2016), Међународни тематски зборник Век српске голготе 1915 – 2015.
 • Миграције и замена становништва у Србији, (2016), Међународни тематски зборник, Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије, Факуктет за упоредно право Београд.
 • Индивидуална и(или) колективна људска права у глобализирајућем друштву, (2016), Мећународни тематски зборник Људска права између идеала и изазова садашњости, Правни факултет Косовска Митровица.

 

Прикази и чланци:

 • Приказ : Урош Шуваковић, Транзиција – прилог социолошком проучавању транзиције. Часопис Култура 2015.

 

Остало:

 • Рецензент више монографија и бројних радова у зборницима.