Никола Живић
Катедра за социологију

Е-пошта: nikola.zivic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Дипломирани социолог– Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Социологија комуникација, 2015)

Области интересовања и истраживања

  • Социологија комуникација,
  • Социологија села

 

Библиографија

Прикази и чланци

  • Живић, Н. (2015) ,,“Моћ комуникација“ Мануела Кастелса“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLV(4)

 

Остало

  • Чланство у Српском социолошком друштву
  • Учешће на XXII Међународном научном скупу Власински сусрети 2016. године.
  • Учешће на пословима прикупљања и уноса података, у истраживању Социјална дистанца, стереотипи и ставови према актуелним друштвено-политичким питањима студената Универзитета у Приштини, које спроводи Филозофски факултет, Катедра за социологију, у оквиру пројекта III 47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.