Доц. др Никола Данчетовић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: dzoni_gep@yahoo.com; nikola.dancetovic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Енглески језик и књижевност, 2007.
  • Филолошко-уметнички факултет ФИЛУМ Крагујевац, докторска дисертација Фонетско-фонолошка перцепција и продукција енглеских монофтонга на терцијарном нивоу, 2017.

Области интересовања и истраживања

  • Фонетика
  • Фонологија
  • Примењена лингвистика


Библиографија

Прикази и чланци

  • Данчетовић, Н. (2013). Фразални глаголи са партикулом ’оff’ и њихови еквиваленти у српском језику. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 43 (1), 143-155.
  • Данчетовић, Н. (2015). О српском као матерњем језику и његовом утицају на учење енглеског изговора, Липар, 56, 205-214.
  • Данчетовић, Н., Нешић, И. (2017). Акустичка анализа продукције Енглеских монофтонга на терцијарном нивоу, Наслеђе, 36, ISSN 1820- 1768, Универзитет у Крагујевцу.

Остало

  • Члан Организационог одбора и један од уредника Зборника научне конференције Век српске голготе 1915-2015.
  • Члан Организационог одбора научне конференције Наука без граница, одржаног 2017. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици.