Асс. Никола Данчетовић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: dzoni_gep@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Енглески језик и књижевност, 2007.
  • 18.05.2015 године, пријављена је докторска теза под називом „Продукција и перцепција енглеских монофтонга на терцијарном нивоу“ на Катедри за енглески језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

 

Области интересовања и истраживања

  • Фонетика енглеског језика
  • Фонологија енглеског језика

 

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

  • Данчетовић, Никола (2013), „Фразални глаголи са партикулом ’оff’ и њихови еквиваленти у српском језику“. Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, бр.43
  • Данчетовић, Никола (2015), „О српском као матерњем језику и његовом утицају на учење енглеског изговора“. Часопис „Липар“, бр. 56.

 

Остало

  • Секретар и организационог одбора научног скупа „Век српске голготе 1915-2015“, као и један од уредника истоименог зборника.