Наташа Нинчетовић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: natasa.nincetovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Дипломирала 2011. на Филозофском факултету у Косовској Митровици, катедра за Енглески језик и књижевност.
  • Мастер академске студије 2013. на Филолошком факултету у Београду, смер Језик, књижевност, култура.
  • Школске 2014/15 уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду, модул књижевност.

 

Области интересовања и истраживања:

 

  • Англоамеричка књижевност и култура
  • Женска англоамеричка књижевност