Проф. др Мирослав Крстић
Катедра за психологију

Е-пошта: porodicakrstic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет, Ниш; Психологија; 1978
 • Специјализација – Медицински факултет, Београд; Психологија, Медицинска психологија;1990
 • Магистратура – Филозофски факултет, Београд; Психологија, Клиничка психологија; 1996
 • Докторат – Филозофски факултет, Београд; Психологија, Клиничка психологија; 2001

 

Области интересовања и истраживања

 • Клиничка психологија
 • Психодијагностика
 • Ментална хигијена и превенција
 • Форензичка психологија
 • Психотерапија и саветовање

 

 

Библиографија

 • Крстић, М., Ранђеловић, Д., Бабић-Антић, Ј. (2013):  Factors of mental health of students at the University of Pristina-Kosovska   Mitrovica. Journal of educational and instructional studies in the world. Volume: 3, Issue: 2 Article: 13, p 87-93.  ISSN: 2146-7463. Доступно онлајн.
 • Николић, Г., Самарџић, Љ., Крстић, М. (2013): „Women’s demand for late-term abortion- A social or psychiatric issue?“, Vojno sanitetski pregled, Vol 71, br. 7. 2014; str.660-666YUISSN 0042-8450.UDC:616.89:616.39-085-058.DOI:10.2298/vsp1407660N.
 • Stanojević, D., Krstić, M., Jaredić, B., & Dimitrijević, B. (2013):  Proactive Coping as a Mediator Between Resources and Outcomes: A Structural Equations Modeling Analysis.Applied Research in Quality of Life, 9(4). 871-885.
 • Крстић, М., Станојевић, Д. (2014): „Преферирани животни стилови студената   Универзитета у Приштини (Косовска Митровица) и Универзитета у Нишу“, Теме Г. XXXVIII Бр. 4 стр. 1665 – 1682, Ниш, октобар – децембар, 2014. Часопис за друштвене науке Универзитета у Нишу; ISSN 0353-7919, UDK 316.647.5-057.875; „UNIGRAF-X-COPY“, Niš. CIP  COBISS.SR-ID.
 • Крстић М.: (2015). Полуструктуирани интервју – Листа основних развојних информација за децу и младе, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, ХLV (4)/2015;   DOI: 10.5937/ZRFFP45-9644.
 • Zikic O, Krstic M, Randjelovic D, Nikolic G, Dimitrijevic B & Jaredic B. (2015). Anxiety and Depressiveness in Students with Childhood War-Related Experiences. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, JOURNAL OF LOSS & TRAUMA,  vol. 20 br. 2, str. 95-108.    ISSN: 1532-5024. DOI: 10.1080/15325024.2013.828560. Izdavač: Taylor & Francis Ltd.

 

 

Монографије

 • Крстић, М.(2009). Монографија „Принципи заштите менталног здравља деце, младих и њихових породица у избеглиштву“, стр.146, ISBN: 978-86-910495-0-8, COBISS.SR-ID
 • Krstić M. (2015): Monografija „Uvod u forenzičku psihologiju : (praksa i teorija) str.188;CIP 340.66:159.9 9:61 ISBN 978-86-6349-054-3 COBISS.SR-ID220545804.

 

Остало

 • Тридесет и осам година клиничког рада.
 • Члан испитне комисије из медицинске психологије.
 • Судски вештак.
 • Учесник на више домаћих и међународних научних скупова и аутор и коаутор више радова (130) и 26 научно популарних текстова.
 • Уредник више тематских међународних зборника.
 • Рецензент више радова и монографија.
 • Носилац или учесник у више домаћих и међународних пројеката.