Проф. др Милорад Јеврић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: jevricmilorad@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет у Приштини, 1974.
 • Докторат, Филозофски факултет у Скопљу, наслов Македонски роман о рату и револуцији, 1984.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја књижевности
 • Књижевна критика
 • Теорија књижевности
 • Историја српске културе

 

 

Библиографија

Монографије

 • Студије из македонске књижевности
 • Македонски роман о рату и револуцији
 • Српско Косово
 • Царски Призрен у српској уметничкој поезији (антологија)
 • Из српског реализма
 • Основи српског реализма
 • Новија македонска књижевност

 

Остало

Преводи са македонског језика