Милица Мимовић
Катедра за српски језик и књижевност

Емаил: milutinovic_milica@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирала 2011. на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Пријавила докторску тезу 16. маја 2018. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Филолошке науке,
 • Савремени српски језик,
 • Стилистика,
 • Текстуална лингвистика.

 

Библиографија

Прикази и чланци:

 • Мимовић, М. (2012). Лексика и ономастика Тамнича код Неготина, приказ књиге  Голуба Јашовића „Тамнич на Тимоку, лексика и ономастика“. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, стр. 483- 487.
 • Мимовић, М. (2013). Прилог проучавању годишњих обичаја у Брњаку. У: Јордана Марковић(ур.) Зборник радова са Међународног научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије,  Ниш: Филозофски факултет, стр. 221-231.
 • Мимовић, М,  Зечевић, С. (2014).  Метафоре у неформалном говору студентске популације. Зборник радова са V научног скупа Младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет,  стр.  211-221.
 • Мимовић, М. (2015).  Лингвостилистичка анализа приповетке „Битољски богаљи“ Григорија Божовића. Зборник радова са VI научног скупа Младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности. Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет, стр. 353-361.
 • Мимовић, М. (2015). Парцелација као стилска доминанта у роману „Нигдина“ Светлане Велмар Јанковић. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV(4).стр.  347- 361.
 • Мимовић, М. (2016).  Јаке позиције текста у приповеткама Григорија Божовића. У: Даница Андрејевић(ур.) Поетика Григорија Божовића (тематски зборник водећег националног значаја). Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Зубин Поток: Културни центар Стари Колашин,  стр. 433-443.
 • Мимовић, М. (2018). Типови туђег говора у роману „Зло прољеће“ Михаила Лалића.У: Голуб Јашовић(ур.) Милорад Ћорац ,педагог и научни радник,  Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини,  стр. 213-223.
 • Мимовић М. (2019). Турцизми у збирци приповедака „ Мој Колашин“ Григорија Божовића.  У: Голуб Јашовић (ур.) Вуковим трагом на Косову и Метохији. Косовска Митровица: Филозофски факултет Унивверзитета у Приштини и Градска библиотека „Вук Караџић“, стр. 125-133.

 

Остало:

 • Секретар зборника Вуковим трагом на Косову и Метохији (уредник Голуб Јашовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019.