Марија Кузмановић
Катедра за педагогију

Е-пошта: marija.kuzmanovic@pr.ac.rs, marija_kuzmanovic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Дипломирани педагог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Педагогија, 2012.године.
  • Мастер – мастер педагог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Улога натавника у сузбијању насилничког понашања ученика у основној школи“, 2017.године.
  • Докторат – студент докторских студија, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Научни скупови

  • Међународни научни скуп „Наука без граница“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21-22. септембар 2017.године.