Ленка Милојевић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: milojeviclenka@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Професор српске књижевности и језика, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2011. године.

 

Области интересовања и истраживања

  • Филолошке науке, теоријски предмети

 

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

  • Милојевић, Л. (2016). ,,Жена јунак у туђем царству ( Тумачење приповетке Неда Селогражданка)’’. У: Д. Андрејевић, А. Костић Тмушић (прир. и ур.), Поетика Григорија Божовића (стр.139-151). Косовска Митровица: Филозофски факултет.

 

Остало

  • Студент ДАС-а.