др Илинка Мушикић-Поповић
Катедра за педагогију

Емаил: linamusikic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Избор у звање доцента на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2018.
 • Докторат Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2016.
 • Магистратура Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2011.
 • Диплома Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим  седиштем у Косовској Митровици, 2001.

 

Област интересовања:

 • Педагошке науке

 

Библиографија:

 • Илинка Б. Мушикић-Поповић,; Јасна Парлић- Божовић (2010) : Активна настава на  подручју Косова, Међународни  научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,  Филозофски факултет, Косовска Митровица. 1 (5), pр. 193-205
 • Јасна Љ.Парлић-Божовић, Илинка Б.Мушикић-Поповић(2012). Актуелност феномена активне наставе на поднебљу северног Космета са освртом на схватања А.ФеријераКосово и Метохија 1912-2012, Међународни тематски зборник Косовска Митровица, pр.513-526.
 • Илинка Б. Мушикић-Поповић; Саит З.Качапор (2013). Школство и просвета у Ибарском Колашину 1918-1941, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, ХLIII (2) (pр.85-98).
 • Musikic, I.,  Kompirovic, T. (2014). The importance of student activity in educational process cip-teacher, Journal of the Faculty of Education-Bitola, University “St Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Education – Bitola, VIII, 2, pp. 205 – 210.
 • Илинка Б.Мушикић-Поповић (2014). Српски педагози и њихов поглед на васпитање и образовање засновани на националним вредностима, Међународни  научни скуп Улога васпитања и образовања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Филозофски факултет Косовска Митровица, pр.607-628
 • Илинка Б. Мушикић-Поповић,  (2015). Историјски осврт на образовање одраслих као један од фактора очувања идентитета, Међународни  тематски зборник Политика идентитет, традиција,  Филозофски факултет Косовска Митровица, pр.293-306.
 • Илинка Б. Мушикић-Поповић,(2018). Наставник – главник фактор увођења наше школе у педагошки миље савремене Европе и света, Годишњак за педагогију, год.III,број 1,Филозофски факултет Ниш,pp. 19-28
 • Јасна Љ.Парлић-Божовић, Илинка Б. Мушикић-Поповић (2018).Новозаветни примери као путоказ  у васпитавању младих,Међународни  тематски зборник Наука без граница 2, Филозофски факултет Косовска Митровица,pp.223-240.
 • Ясна Парлич – Божович, Татьяна Вулетич, Илинка Мушикич.(2018).  СВЯТОСАВСТВО КАК ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СЕРБСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ.VII Международная научно-практическая конференция: «Православный ученый в современном мире: духовно-нравственная культура в системе образования» 12- 13 декабря 2018 г.  Воронеж: ИСТОКИ, 2018– 254 с. ISBN978-5-4473-0220-7  УДК 37
 • Саит З.Качапор, Илинка Б. Мушикић-Поповић(2019).Институционално васпитање и образовање  између  децелерације и акцелерације, Х Међународно научно-стручна конференција “ Унапређење квалитете живота дјеце и младих“, Тузла,  21.-23.06.2019. године  Истанбул, Турска, пп.311-324.
 • Андрић  А., Добрић Т., Мушикић Поповић И. (2019). Појам и значај вербалне комуникације у предшколској педагошкој интеракцији, Књига резимеа са научне конференције „Васпитач у 21.Веку“,Сокобања, 29.-30.03.2019. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, пп.43.
 • Монографија Илинке  Б. Мушикић Поповић  Школа  и настава активних субјеката- ученика и наставника , Филозофски факултет Косовска Митровица је у припреми за штампу ISBN 978-86-6349-146-5.

 

Остало:

 • Учешће на Међународни  научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (2010),
 • Међународни научни скуп Наука без граница 2, Филозофски факултет Косовска Митровица (2018).
 • Х Међународно научно-стручна конференција  Унапређење квалитете живота дјеце и младих, Истанбул Турска (2019).