Проф. др Драгана Спасић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: aidnimspasic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома основних студија – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Енглески језик и књижевност, 1972.
 • Магистратура – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Неодређена заменица one у савременом енглеском језику и њени еквиваленти у српско-хрватском језику, 1984.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Лични глаголски облици допуњени безличним глаголским облицима у енглеском језику, 2000.

Области интересовања и истраживања

 • Морфологија енглеског језика
 • Синтакса енглеског језика
 • Англистичка лингвистика

 

Библиографија

 • Спасић, D., Бабић Антић, J. & Спасић Стојковић, M. (2015). Adverb or adverbial phrases – structure, meaning, function. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 9(1), 177-198.  UDK 378    ISSN 1452-9343
 • Spasić, D., Janković, A., & Spasić-Stojković, M. (2015). ESP Course Design for the 21st Century: Team Teaching and Hybrid Learning. [Conference proceedings] Synthesis: International Conference of IT and Business Related Research, pg. 763-767. Singidunum University, Belgrade. ISBN 968-86-7912-595-8
 • Spasić, D.& Janković, A. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2
 • Спасић, Д. & Дилпарић, Б. (2013). Сликовне метафоре у српском и енглеском језику – од воћа и поврћа ка људском телу. Зборник радова Филозофског факултета У Приштини, 43(2), 483-509.
 • Спасић, Д. (2010). English Words and Prefixation. Зборник радова Филозофског факултета, уредник проф.др. Драги Маликовић Филозофски факултет Косовска Митровица Универзитет у Приштини JSSN 0345-3293 UDK 811.111
 • Спасић, Д. (2009). Some Aspects of Dealing with English Morphology. Зборник радова Филозофског факултета, уредник проф.др. Драги Маликовић, Филозофски факултет Косовска Митровица Универзитет у Приштини, ISBN 978-86-80273-42-6
 • Спасић, Д. (2007). The Study of a Morpheme. Зборник радова Филозофског факултета, 459-468, главни и одговорни уредник проф. др Драги Маликовић, Филозофски факултет Косовска Митровица Универзитет у Приштини JSSN 0345-3293 UDK 811.111
 • Спасић, Д. (2007). Reconsidering Quality of Language Learning in Schools. Зборник радова Улога наставника у савременој настави језика, 189-199. Приредила Јулијана Вучо Филозофски факултет– Никшић Универзитет Црне Горе JSBN978-86-7798-011-5 COBISSCG-JD 11132

Монографије

 • Спасић, Д. (2010). Глаголски облици – лични и безлични, главни и одговорни уредник проф.др. Драги Маликовић, издавачи Филозофски факултет Косовска Митровица Универзитет у Приштини и Свет књиге Београд, ISBN 978-86-80273-44-0 CIP 811.111.’367.622.625 COBISS.SR-ID 181261836
 • Спасић, Д. (2010). Morphology Lexical and Grammatical, главни и одговорни уредник проф.др. Драги Маликовић, издавач Филозофски факултет Косовска Митровица Универзитет у Приштини.
 • Спасић, Д. (2005). Енглеска неодређена заменица ONE употреба и превођење, главни и одговорни уредник проф.др. Драги Маликовић, издавач Филозофски факултет Косовска Митровица, ISBN 86-7412-035-0 CIP 811.111.’367.622.625