Проф. др Даница Андрејевић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: andrejevic03@gmail.com, danica.andrejevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор српског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за српски језик и књижевност. 1971.
 • Магистарска диплома, Филолошки факултет Универзитета у Београду, наслов “Тражим помиловање у оквиру песничког дела Десанке Максимовић”, 1980.
 • Докторат, 1990. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, наслов ”Поетика Меше Селимовића”, 1990.

 

Области интересовања и истраживања

 • Истраживања у области историје српске књижевности модерног и савременог доба
 • Истраживања у области косовско-метохијске књижевности
 • Пројектовање и спровођење истраживања у књижевној историји и теорији књижевности

 

Библиографија

 

Монографије

 • Андрејевић, Д. (1983). Поезија Десанке Максимовић. Приштина: Јединство
 • Андрејевић, Д. (1988). Портрети косовских писаца. Приштина: Јединство
 • Андрејевић, Д. (1996). Поетика Меше Селимовића. Београд: Просвета
 • Андрејевић, Д. (1997). Антологија косовско-метохијске поезије. Приштина: Нови свет
 • Андрејевић, Д. (1998). Српски роман XX века. Београд: Завод за уџбенике
 • Андрејевић, Д. (2005). Српска поезија XX века. Београд: Просвета
 • Андрејевић, Д. (2006). Купидон на Косову. Антологија љубавне поезије. Врање: Врањске
 • Андрејевић, Д. (2007). Лексикон косовско-метохијских писаца. Косовска Митровица: Друштво књижевника Косова и Метохије
 • Андрејевић, Д. (2011). Видови српског модернизма. Лепосавић: Институт за српску културу
 • Андрејевић, Д. (2012). Антологија косовско-метохијске поезије, 1960-2012. Косовска Митровица: Друштво књижевника Косова и Метохије

 

Радови

 • Андрејевић, Д. Трагика и катарза у поезији Танасија Младеновића, Зборник Задужбине Десанке Максимовић, број. 7, Београд, 2000, 42-52
 • Андрејевић, Д. Урушавање егзистенције у поезији Бране Петровића, Зборник Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2001, 43-50
 • Андрејевић, Д. Метаморфозе српског романа, Зборник Савремена српска проза, Трстеник, 2001, стр. 171-178
 • Андрејевић, Д. Симболи и химере у поезији Борислава Радовића, Зборник Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2002
 • Андрејевић, Д. Функција симбола у прози Вука Филиповића, Баштина, св. 13, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2002, 85-93
 • Андрејевић, Д. Етика и естетика у поезији Слободана Ракетића, Зборник Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2004, 18-30
 • Андрејевић, Д. Модерни ликови сеоског миљеа у прози Милосава Ђалића, Зборник Савремена српска проза, Трстеник, 2004, 87-94
 • Андрејевић, Д. Есенција и егзистенција у поезији Радмиле Лазић, Зборник Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2005, 53-59
 • Андрејевић, Д. Антајски мит и идеологија у два романа Добрице Ћосића, Зборник радова „Писац и историја“, Трстеник-Београд, 2005, 89-95
 • Андрејевић, Д. Косовско опредељење у поезији Даринке Јеврић, Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић. 2007, 161-174
 • Андрејевић, Д. Завичај и биће, Летопис Матице српске, год. 183, књ. 480, св. 4, Нови Сад. 2007, 709-713
 • Андрејевић, Д. Колективна свест у поезији Радована Зоговића, Токови, Беране, бр. 4 , 2007, 151-160
 • Андрејевић, Д. Поезија Даринке Јеврић у књижевној критици, Баштина, св. 24, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2008, 61-75
 • Андрејевић, Д. Књижевна физиономија Владете Вуковића, Баштина, св. 26, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2009, 45-56
 • Андрејевић, Д. Проклетије – увек, Књижевни преглед, бр. 3, Врање-Краљево, 2010, 103-109
 • Андрејевић, Д. Поезија Р. Стојковића, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2011, 77-86
 • Андрејевић, Д. Лирско спасавање егзистенције, Путеви културе, Часопис за културу и уметност, Крушевац, 2011, 43-49
 • Андрејевић, Д. Поетика истине у Дервишу и смрти Меше Селимовића, Тематски зборник радова са скупа на Сорбони, Париз-Сарајево, 2011, 99-110
 • Андрејевић, Д. Врањски универзум и светски бол, Зборник радоваПоезија Мирослава Цере Михајловића“, Нови Сад: Матица Српска, 2011, 65-74
 • Андрејевић, Д. Антрополошко и естетичко у поезији Скендера Куленовића, Зборник САНУ, Београд, 2011, 179-188
 • Андрејевић, Д. Елементи модернизма у Нечистој крви Боре Станковића, Тематски зборник радова, Врање, Учитељски факултет, 2011, 41-51
 • Андрејевић, Д. & Андрејевић, А. Злоупотреба позоришне уметности у политичке сврхе на Косову и Метохији, Зборник „Политичко насиље“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Краљево, 2011, 329-341
 • Андрејевић, Д. & Андрејевић, А. Пројекција политичког насиља у савременој косовско-метохијској поезији, Зборник „Политичко насиље“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Краљево, 2011, 73-89
 • Андрејевић, Д. Путеви свеколики. О прози Слободана Костића, Књижевне новине, Београд, 2012, 8
 • Андрејевић, Д. Лирска енергија истока. О поезији Љ.Милетић, Градина, бр. 46-47, Ниш, 2012, 203-209
 • Андрејевић, Д. Ембахаде – историја као (или) успомена, Зборник Савремена српска проза, бр.24, Београд, 2012, 101-110
 • Андрејевић, Д. Лирска циклизација у поезији М. Стефановић, Зборник радова Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2012, 65-76
 • Андрејевић, Д. Поетски портрет материје, О поезији Душана Новаковића, Зборник радова Задужбине Десанке Максимовић, Београд, 2013, 147-157
 • Андрејевић, Д. Косовско опредељење и косовско-метохијски песници, Зборник радова од водећег националног заначаја са конференције „Културно наслеђе Косова и Метохије“, Канцеларија за Косово и Метохију и Универзитет у Приштини, 2013, 85-94
 • Андрејевић, Д. Селимовић између канона и бића, Зборник радова са међународног научног скупа „Наука и глобализација“ Пале, 2013, 575-584
 • Андрејевић Д. & Алексић С. Безмолвије у поетици Момчила Настасијевића, Годишњак Центра за црквене студије, година XI, број 11, Ниш, Међународни центар за црквене студије, 2014, 533-547
 • Андрејевић, Д. Његош у виђењу Исидоре Секулић, Зборник радова „Од косовског завета до Његошевог макрокозма“, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2014, 343-355
 • Андрејевић, Д. Метаисторијска пројекција рата Милоша Црњанског, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, год. 44, бр. 3, 2014, 3-17
 • Андрејевић, Д. Протопоетички сигнали сигнализма, Зборник „Сигнализам и дело М. Тодоровића“, Београд, 2014, 59-76
 • Андрејевић, Д. Факти и сећања, Књижевне новине, број 1241, Београд, 2015, 9
 • Андрејевић, Д. Жена између Ероса и Танатоса у прози Григорија Божовића, Тематски зборник водећег националног значаја „Поетика Григорија Божовића“, Косовска Митровица, Филозофски факултет, 2016, 73-89
 • Андрејевић, Д. Алтернативна пројекција рата у роману Дан шести Растка Петровића, Зборник са међународне научне конференције „Век српске Голготе“, Косовска Митровица, Филозофски факултет, 2016, 29-44

 

Остало

 • Члан Друштва књижевника Косова и Метохије, од 1983. године.
 • Дописни члан Матице српске у Новом Саду, од 1999. године.
 • Председник подружнице за српски језик и књижевност Косова и Метохије, од 1993-1997. године.
 • Члан жирија за доделу угледних књижевних награда: „Милан Богдановић“, „Вук Филиповић“, „Меша Селимовић“, „Награда Књижевног друштва Косова и Метохије“, „Награда Златна стуна – Смедеревске песничке јесени“ и „Јефимија“ у Трстенику.
 • Члан пројекта “Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“ (III 47023) који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.
 • Помоћник главног уредника Књижевних новина.
 • Члан Управног одбора фондације Исидора Секулић.
 • Награда за књижевну критику Влада Цветановић.

 

Награде:

 • 1970. Новембарска награда града Приштине
 • Награда Српске духовне ризнице
 • Награда Књижевног друштва Косова и Метохије
 • Награда „Вук Филиповић“
 • Награда „Милан Богдановић“
 • Награда Удружења књижевника Србије „Симо Матавуљ“
 • Песничка повеља „Соколица“