Проф. др Борис Братина
Катедра за филозофију

Е-пошта: boris.bratina@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Филозофија, 2001.
 • Магистратура – Филозофски факултет, Универзитет у Београду, тема: Проблем Другог у Модерни , 2008.
 • Докторат – Филозофски факултет, Универзитет у Београду, тема: Проблем Другог у позној Модерни, 2012.

Области интересовања и истраживања

 • Савремена филозофија
 • Метафизика
 • Политичка филозофија

 

Библиографија

Монографије

 • Братина, Б. (2010). Проблем Другог у Модерни, Београд: Plato Books
 • Братина, Б. (2016). Проблем Другог у позној Модерни, Београд: Завод за уџбенике,

 

Студије и огледи

 • Other or The Other?, (2016). From Humanism to Meta-, Post- and Transhumanism, Peter Lang Edition
 • Светозар Марковић: Саборност и непосредна демократија, (2011), у Историја српске филозофије I, Eurogiunti
 • Хипертрофирано ја: Ego Cogito alla Serbe, (2012), у Историја српске филозофије II, Eurogiunti,
 • Постмодерни изазови филозофији слободе Михаила Марковића(2012), у Историја српске филозофије III, Eurogiunti
 • КРАТКАЯ КРИТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА „БЫТИЕ” ХАЙДЕГГЕРА, (2014), Вестник МГИМО(У),
 • Дерида vs Левинас – коментар једног огледа, (2005), у посебном издању Института за филозофију и друштвену теорију Глас и писмо, Београд
 • Фојербах. Маркс, Други,(2012), Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица
 • Total War, (2013). Acta Eruditorum, (12), Санкт Петерсбург
 • Хегел о Словенима, (2016), у зборнику Политика, идентитет, традиција, Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • Други и епохална збиља у радовима Жана Бодријара, (2008), Човек у постмодерном добу, Српско филозофско друштво, Сремски Карловци

 

Преводи

 • Ниче и постмодерна, (2002), Београд: Esotheria
 • Хабермас, Хајдегер и мобилни телефон, (2002), Београд: Esotheria