Проф. др Благоје Нешић
Катедра за психологију

Е-пошта: blagojenesic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани психолог, Филозофски факултет у Нишу, педагошка психологија, 1976.
 • Магистар психолошких наука, Филозофски факултет у Београду, 1981. Магистарска теза: Трансфер вежбања на развијање перцептивних способности ученик, стр.207.
 • Доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду, 1988. Докторска дисертација: Утицај вежбања на развијање перцептивних и вербалних способности ученика, стр. 289.

 

Области интересовања и истраживања

 • Педагошка психологија
 • Развојна психологија

 

Подобласти истраживања:

 • Психологија учења и наставе,
 • Трансфер учења,
 • Психологија интелигенције,
 • Психологија уметности.

 

Библиографија

Монографије

 

 • Развијање перцептивних способности ученика, Филозофски факултет у Нишу, 2000. (монографија)
 • Дидактичко усавршавање асистената – приправника (у коауторству са А. Ранчић, рук. Пројекта, М., Ивковић, М. Кундачина, Б. Ђорђевић), Универзитет у Нишу, 2001. год. (монографија са Пројекта).
 • Узрасне и трансферне промене у примарним менталним способностима ученика, Филозофски факултет у Нишу, 2006. год. (монографија)
 • Ефекти познавања принципа о преламању светлости на гађање циља у води, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровицици, 2015.год. (монографија)

 

Студије и огледи

 • Мисаоне игре, Завод за унапређење васпитања и образовања – Дринка Павловић – Ниш, Гип Орао, Београд, 1991. (оригинални практикум)
 • Мисаоне игре (друго допуњено и прерађено издање), Студентски културни центар Ниш, Ниш, 1997. (оригинални практикум)
 • Математика кроз игру, Савез учитеља Републике Србије, Прогрес-Принт, Неготин, 1993. (оригинални практикум)
 • Математика кроз игру (треће допуњено и прерађено издање), Студентски културни центар Ниш, Ниш, 1997. (оригинални практикум)
 • Настава на универзитету у ратним околностима, Студентски културни центар, Ниш, 1999. (оригинални методски приручник).
 • Радознало слово (практикум за лепо писање), Учитељски факултет у Врању и Графос – Панчево. 2005. (оригинални практикум)

 

 

Прикази и чланци

(Аутор 72 рада, наведени радови од 2011. године)

 • Нешић, Б. (2011), Педагошке импликације неких теорија о развоју когнитивних функција и интелигенције, Педагогија 1, вол. 66, бр.2, стр. 246-255, Савез педагошких друштава, Београд,
 • Нешић, Б. (2011). Психолошке карактеристике Рембрантових портрета (коаутор Каменко Марковић), Радови, Филозофског факултета број 13, књига 2 ПАЛЕ  67-80., Универзитет у Источном Сарајеву.
 • Нешић, Б. Минић, Ј. Јакшић, А. (2011). Распрострањеност говорнo-језичких поремећаја код деце на северу  Косова и Метохије, Зборник радова Филозофског факултета, Универзитета у Приштини. XLI, Косовска Митровица. стр. 587-601.
 • Нешић, Б. (2012). Мишљења асистената о значају појединих квалитета (особина и понашања) универзитетског наставника за његову успешност, Зборник радова са научног скупа, Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале. Посебна издања НАУЧНИ СКУПОВИ (Наука и идентитет), књига 6, том 2. Стр.651-668. (оригинални научни  рад)
 • Нешић, Б. (2012). Развој просторних способности ученика осмогодишње школе, Радови, Филозофског факултета ПАЛЕ, Универзитет Источно Сарајево, (оригинални истраживачки рад).

 

 • Нешић, Б. (2012). Развој вербалних способности ученика осмогодишње школе, Зборник радова, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, стр. 307-326. (оригинални научни рад)
 • Нешић, Б. Попадић, Б (2012). Психологија стиха, Тематски Зборник радова са Научног скупа међународног значаја на тему Психологија и уметност, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Линија Принт, Ниш, стр. 11-22.
 • Тодоровић, М. Нешић, Б. (2012). Уметност и катарза, Тематски Зборник радова са Научног скупа међународног значаја на тему Психологија и уметност, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Линија Принт, Ниш, стр. 57-66.
 • Попадић, Б. Нешић, Б. Марковић, К. (2012), Психологија стиха на примерима, Тематски Зборник радова са Научног скупа међународног значаја на тему Психологија и уметност, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Линија принт, Ниш, 23-36.
 • Нешић, Б. (2013). Развој вербалних способности ученика осмогодишње школе, Зборник радова, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, стр. 413-433. (оригинални научни рад)
 • Нешић, Б. (2013). Мишљења родитеља о проблемима своје деце у породици и школи, Педагогија, бр.1, год. LXVIII, стр. 90-102, Београд: Савез педагошких друштава (оригинални истраживачки рад)
 • Нешић, Б. Попадић, Б (2013). Уметност и сазнање ПСИХОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ, Међународни тематски Зборник радова, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Линија Принт, Ниш, стр. 39-57.
 • Марковић, К. Нешић, Б. (2013). О карикатури ПСИХОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ, Међународни тематски Зборник радова, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Линија Принт,  Ниш, стр. 21-39.
 • Марковић, К. Нешић, Б. (2013). О једном непознатом делу Николе Мартиноског, ЗБОРНИК на научни трудови, Четврта мегународна научна конференција „Ммегународен диалог: Исток – Запад“, КОРПОРАТИВЕН МЕГУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Свети Николе, Р.Македонија-Томбов, Р.Федерација, 2013, стр 68-74.
 • Нешић, Б. Марковић, К. (2013). Појам спремности за обучавање и убрзани развој, ЗБОРНИК на научни трудови, Четврта мегународна научна конференција „Ммегународен диалог: Исток – Запад“, КОРПОРАТИВЕН МЕГУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Свети Николе, Р. Македонија – Томбов, Р. Федерација, 2013, стр 270-282.
 • Нешић, Б. Трајкова, В. (2013). Подготвеност за трансверни промени – методолошки нацрти на испитувањата, ЗБОРНИК на научни трудови, Четврта мегународна научна конференција „Ммегународен диалог: Исток-Запад“, КОРПОРАТИВЕН МЕГУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Свети Николе, Р.Македонија-Томбов, Р.Федерација, 2013, стр 356-362.
 • Нешић, Б. (2013). Мишљења родитеља о слободном времену и задужењима своје деце у породици, Зборник радова са Научни скупа са међународним значајем, „Појединац, породица, друштво у транзицији, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, стр. 233-247.
 • Нешић, Б. Марковић, К. (2014). Сликарски потенцијали ученика осмогодишњих школа у северном делу Косова и Метохије, Тематски зборник од водећег значаја: ТРАДИЦИЈА, ПРОМЕНЕ, ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ, ПИТАЊА ДРЖАВНОСТИ И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 535-547.
 • Нешић, Б. Попадић, Б. (2014). Готовост за трансферне промене у интелигенцији ученика осмогодишње школе, Зборник радова са научног скупа, Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале. Посебна издања НАУЧНИ СКУПОВИ (Наука и глобализација), књига 8, том 2/2. стр.1243-1255. (оригинални научни  рад).
 • Нешић, Б. (2014). Узрасне промене у вербалним способностима ученика, Настава и васпитање Београд: Педагошко друштво Србије, стр.311-327.
 • Нешић, Б. (2014). Трансфер и продужени трансфер у интелигенцији Спирмановог типа, ТЕМЕ (часопис за друштвену теорију и праксу) XXXVIII  бр.2, 2014. Ниш: Универзитет у Нишу, STR.687-703.
 • Марковић, К. & Нешић, Б. (2014). Утицај породице и средине на Рембрантово сликарство, ПЕДАГОГИЈА  бр. 3,  год. LXIX, стр361-366, Београд: Савез педагошких друштава.
 • Нешић, Б. Нешић, Д. (2013). Алкохолизам код ученика осмогодишње школе, У: Тематски зборник са научног скупа међународног значаја, „Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција, Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.
 • Нешић, В. (2014). Трансферни ефекти обуке о преламању светлости на гађање циља у води . U: Зборник радова Филозофског факултета. бр. 3, Филозофски факултет у К. Митровици, стр. 345-366.
 • Нешић, Б. Марковић, К. (2014). Half a century of Lazar Licenoski’s death – a great painter of Macedonian modern art, ЗБОРНИК на научни трудови, Пета мегународна научна конференција „Ммегународен диалог: Исток – апад“, КОРПОРАТИВЕН МЕГУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Свети Николе, Р.Македонија – Томбов, Р. Федерација.
 • Марковић, K. Нешић, Б. (2014). About Rembrandt’s paintings, Haman begging the Mercy of Esther and ЗБОРНИК на научни трудови: Пета мегународна научна конференција „Ммегународен диалог: Исток – Запад“, КОРПОРАТИВЕН МЕГУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Свети Николе, Р.Македонија-Томбов, Р.Федерација.
 • Нешић, Б., Младеновић, Ж. (20115): Поузданост као метријска карактеристика неких од задатака логичког резоновања из публикације „Мисаоне игре“,, Учење и настава, Београд: КЛЕТТ Друштво за развој образовања.
 • Нешић, Б. (2015). Полне разлике у трансферу вежбања принципа о преламању светлости на гађање циља у води ТЕМЕ (часопис за друштвену теорију и праксу) XLI бр.2, Ниш: Универзитет у Нишу.
 • Нешић, Б. (2016). Експериментална испитивања „зависности-nезависности“ од поља као димензије когнитивног стила ученика, Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале:  Зборник радова са научног скупа, Посебна издања НАУЧНИ СКУПОВИ (Наука и слобода),  књига 9, том 2/2. (оригинални научни  рад) .
 • Нешић, Б. (2016): Карактеристике личности уметника и професора уметности, Учење и настава, Београд: КЛЕТТ Друштво за развој образовања.

 

 

Остало

 • Ментални развој детета и адолесцената – развој математичког мишљења, поглавље u уџбенику: др Вељко Вуковић; Основи методике наставе математике, Учитељски факултет у Јагодини, 1996, стр. 32-45.
 • Развојна психологија (теме и текстови), Педагошка академија у Светозареву, 1991. (ауторизована скрипта).
 • Психологија развоја и наставе, Филозофски факултет у Нишу, 1993. (скрипта -рецензије усвојене од стране Већа Факултета).
 • Теме из педагошке психологије (друго допуњено издање), Филозофски факултет у Приштини, 1995. (рецензирана скрипта).
 • Психологија развоја и наставе, Филозофски факултет у Нишу, (друго проширено издање), 1996.
 • Основе развојне психологије (у коауторству са Радомировић), Учитељски факултет у Јагодини, 2000. (уџбеник).
 • Психологија и реформа основног образовања, Филозофски факултет у Нишу, године (електронска форма), Народнa библиотека Републике Србије.
 • Методика наставе психологије, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2007. (ауторизована скрипта).
 • Психологија (за професоре), Природно математички факултет у Крагујевцу, 2008. ( рецензирана скрипта).
 • ПСИХОЛОГИЈА (за студенте – будуће професоре средњих школа), Филозофски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровицици, 2015. (уџбеник).