Александра Јовић
Катедра за руски језик и књижевност

Е-пошта: sansvet577@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирала на Филолошком факултету Београдског универзитета 1993. године и стекла звање професора руског језика и књижевности.
 • Завршила докторске студије на Филолошком факултету у Београду (модул: Наука о језику). Ради на докторској тези “Категорија рефлексивности у руском језику у поређењу са српским”.
 • Од школске 2013/2014. године запослена на Филозофском факултету Приштинског универзитета са привременим седиштем у Косовској Митровици

Области интересовања и истраживања

 • русистика
 • индоевропеистика
 • компаративно проучавање историје словенских језика
 • теолингвистика

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • “Акатист као жанр црквене химнографије”. У: проф. др Б. Јовановић (главни и одговорни уредник), Зборник радова Филозофског факултета (стр. 701-722). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • “О црквенословенизмима у ‘Речнику српскохрватскога књижевног језика’”. У: проф. др Б. Јовановић (главни и одговорни уредник), Зборник радова Филозофског факултета (стр. 27-48). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Русские белоэмигранты в лесковацком крае после 1917 года. Русский язык как инославянский, вып. VII (2015), 204-211.

Преводи са руског језика (избор):

 • Авдејев, Д. (1998). Православље и психотерапија: из дневника православног психијатра. Цетиње: Светигора.
 • Св. Филарет Московски (2003). Слава Богомајке. Београд: Стубови православља и манастир Рукумија.

 

Остало

 • Члан Удружења научних и стручних преводилаца Србије
 • Члан Савеза славистичких друштава Србије
 • Учешће на научном скупу “Православна теологија и култура” 2008. у Нишу
 • Учешће на 17. конгресу Савеза славистичких друштава Србије 2009. у Сокобањи