Александра Андрић
Катедра за педагогију

Е-пошта: aleksandra.andric@pr.ac.rs

aleksandraandric56@gmail.com

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Уписала докторске академске студије 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Завршила мастер академске студије 2019. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Завршила основне академске студије 2017. године на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Методологија педагошких истраживања
 • Методика природно – математичког образовања
 • Педагошка статистика
 • Педеутологија

 

Библиографија:

Прикази и чланци:

 • Андрић, А., Добрић, Т. и Мушикић-Поповић, И. (2020). Појам и значај вербалне комуникације у предшколској педагошкој интеракцији. Зборник радова са Петнаесте конференције са Међународним учешћем ,,Васпитач у 21. веку“. Висока школа за васпитаче струковних студија. Алексинац. стр. 258-263.
 • Андрић, А. и Добрић, Т. (2019). Образовање као чинилац квалитета слободног времена одраслих. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLIX (4). стр. 89-105.
 • Добрић, Т., Радојевић, Т. и Андрић, А. (2019). Значај успешне комуникације између родитеља и деце. Зборник радова са научног скупа са Међународним учешћем ,,Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе“. Лепосавић: Учитељски факултет. стр. 367-381.
 • Андрић, А., Добрић, Т. и Ковачевић, Н. (2020). Стање, проблеми и перспективе инклузивног образовања у време информатизације и дигитализације. Зборник радова са научног скупа Научни скупови (књига 20) ,,Бањалучки новембарски сусрети 2019“. Бања Лука: Филозофски факултет. стр. 167-182.