Проф. др Александар Петровић
Катедра за филозофију

Е- пошта: aleksandar.petrovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома основних студија – Универзитет у Загребу, Филозофски факултет, филозофија и класична филологија, 1982.
 • Магистратура – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Хегел и платоновска дијалектика, 1998.
 • Докторат – Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, ΦΥΣΙΣ и ΚΟΣΜΟΣ: природа и свет код античких мислилаца са оптиком Кантове технике природе, 2005.

Области интересовања и истраживања

 • Античка философија
 • Естетика
 • Историја и духовне науке


Библиографија

Монографије

 • Петровић, А. (2008). Естетика, Нови Сад: CEKOM-books ISBN 978-86-85943-70-6 ; COBISS.SR-ID 235938055
 • Петровић, А. (2013). Полис и историја идеја философије политике, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Косовској Митровици ; Нови Сад: Култура полиса ISBN 978-86-80273-86-0; COBISS.SR-ID 276150791
 • Петровић, А. (2016), ΦΥΣΙΣ и ΚΟΣΜΟΣ: Природа и свет код античких мислилаца са оптиком Кантове технике природе, Нови Сад: Завод за културу Војводине ISBN 978-86-80384-18-4 ; COBISS.SR-ID 310983175
 • Петровић, А. (2016), Античка философија, Нови Сад: Завод за културу Војводине ISBN 978-86-80384-17-7 ; COBISS.SR-ID 310988295
 • Петровић, А. (2017). Прва философија, Ниш: Центар за Црквене студије ISBN 978-86-80136-07-3; COBISS.SR-ID 231224332

Студије и огледи

 • Проф. др Александар М. Петровић, (2014), КУЛТУРНИ ЗНАЧАЈ ПРЕВОДА ЗБИРКЕ ДЕЛА ДИОНИСИЈА АРЕОПАГИТА ОД ИНОКА ИСАИЈЕ, у Историја српске филозофије III Прилози истраживању, Ирина Деретић (приређивач), Београд: ЕВРО-ЂУНТИ, стр.  213-246. ISBN 978-86-505-2577-7 ; COBISS.SR-ID 211084300
 • Aleksandar Petrović, (2014), The Enlightenment Seamy Side of Rationalism on the Basis of the Concept of Reason as a Common Sense, Facta Universitatis, Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 13, No 1, Niš,., стр. 27-37, ISSN 1820-8509
 • Aleksandar Petrović, (2015), Theology and Philosophy to the World-Historic Mediation in Hegels Philosophy, International Journal of Philosophy and Theology, June, Vol. 3, No. 1, pp. 70-77; ISSN: 2333-5750 (Print), 2333-5769 (Online), New York: Published by American Research Institute for Policy Development, DOI: 15640/ijpt.v3n1a9, /monitoring under indexing organisations ISI, Scopus, PubMed/
 • Александар М. Петровић, (2017), Основне категорије постојања и њихово поимање у првој философији, Црквене студије, Година XIV, бр. 14, Ниш: Центар за црквене студије Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студијe, Међународни центар за православне студије, стр. 15-42; ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532

Прикази и чланци

 • Александар Петровић, (2014), „Појам естетике и његова актуелност“, Естетика и будућност уметности: зборник радова Естетичког друштва Србије; Београд: Естетичко друштво Србије, , стр. 93-118, ISBN: 978-86-903729-9-7
 • Александар М. Петровић, (2015), Добро културе полиса и модерне оцене Платонове философије, у ‘Култура полиса` год. XII бр. 27, Нови Сад: Удружење за политичке науке СЦГ Огранак у Новом Саду, стр. 255-281; ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391

Преводи

 • Превод дијалога Кратил / Платон. Разматрања корисних излагања Платоновог Кратила / Прокло Дијадох; написао уводе, превод и пратећи чланак Александар М. Петровић – Београд: Богословско друштво Отачник, 2008. ISBN 978-86-87057-03-6
 • Дионисије Ареопагит, Дела /превод са грч. Језика и пратећи коментари Александар М. Петровић/, Ниш: Центар за Црквене студије, 2015., стр. 178., ISBN 978-86-80136-04-2
 • Дионисије Ареопагит, Божанска имена: са коментарима Максима Исповедника и Јована Скитопољског, /превод са грч. језика и пратећи коментари Александар М. Петровић/, Ниш: Центар за Црквене студије, 2015., стр. 151., ISBN978-86-80136-03-5

Остало

 • Александар М. Петровић, (2015), Рефлексивно мишљење као обележје интелектуалне аутономије у актуелним дидактичким парадигмама, у зборнику `Даровити и дидактичка култура`, Вршац-Арад: Висока школа струковних студија за васпитаче `Михаило Палов`; Universitatea de Vest `Aurel Vlaicu`, стр. 283-302; ISBN 978-86-7372-228-3
 • Александар м. Петровић, (2014/2016/), Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πρίστινα, Φιλοσοφική Σχολή Kosovska Mitrovica, Cathedra for the Philosophy, Kosovo-Serbia, Наука логике и дијалектика у историјском саморазумевању: Философски приступ поимању логике љубави у ликовима Свете Тројице, у ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΤΡΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Ε¨,σ. 227-252.