Проф. др Александар Петровић
Катедра за филозофију

Е- пошта: karuzasin@gmail.com, aleksandar.petrovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Универзитет у Загребу, Филозофски факултет, филозофија и класична филологија, 1982
 • Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Хегел и платоновска дијалектика, 1998.
 • Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Фисис и космос: природа и свет код античких мислилаца са оптиком Кантове технике природе, 2005.

Области интересовања и истраживања

 • Античка философија
 • Естетика
 • Феноменолошка херменеутика

 

Библиографија

Монографије

 • Петровић, А. (2008). Естетика, Нови Сад: CEKOM-books
 • Петровић, А. (2013). Полис и историја идеја философије политике, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Косовској Митровици ; Нови Сад: Култура полиса
 • Петровић, А. (2016). Прва философија, Ниш: Центар за Црквене студије, /у штампи/

Студије и огледи

 • Проф. др Александар М. Петровић, (2014), КУЛТУРНИ ЗНАЧАЈ ПРЕВОДА ЗБИРКЕ ДЕЛА ДИОНИСИЈА АРЕОПАГИТА ОД ИНОКА ИСАИЈЕ, у Историјa српске филозофије III Прилози истраживању, Ирина Деретић (приређивач), Београд: ЕВРО-ЂУНТИ, стр.  213-246.
 • Aleksandar Petrović, (2014), THE ENLIGHTENMENT SEAMY SIDE OF RATIONALISM ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF REASON AS A COMMON SENSE, u FACTA UNIVERSITATIS, Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 13, No 1, Niš,., стр. 27-37, ISSN 1820-8509
 • Aleksandar Petrović, (2015), THEOLOGY AND PHILOSOPHY TO THE WORLD-HISTORIC MEDIATION IN HEGELS PHILOSOPHY (International Journal of Philosophy and Theology, June, Vol. 3, No. 1, pp. 70-77; ISSN: 2333-5750 (Print), 2333-5769 (Online), New York: Published by American Research Institute for Policy Development, DOI: 10.15640/ijpt.v3n1a9, URL: http://dx.doi.org/10.15640/ijpt.v3n1a9) /monitoring under indexing organisations ISI, Scopus, PubMed/
 • Александар М. Петровић, (2015), Византијско философско наслеђе и савремена култура, Црквене студије, бр. 12, Ниш: Центар за црквене студије Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студијe, Међународни центар за православне студије, стр. 147-165; ISSN 1820-2446

Прикази и чланци

 • Александар М. Петровић, (2015), Други у философији са наличја апсолута, (Осврт на књигу – Доц. др Борис Братина /2010/: Проблем Другог у модерни, Београд: Плато), у Зборник Филозофског факултета у Косовској Митровици XLV/(2): Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 361-370.; ISSN 0354-3293; elSSN 2217-8082
 • Александар М. Петровић (2016), Надсекторско истраживање приказивања смисла људског деловања (Научни осврт као студијски приказ књиге Часлава Копривице Философија ангажмана), у Зборник Филозофског факултета у Косовској Митровици XLVI/(1): Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 513-532.; ISSN 0354-3293; elSSN 2217-8082
 • Александар Петровић, (2014), „Појам естетике и његова актуелност“, Естетика и будућност уметности: зборник радова Естетичког друштва Србије; Београд: Естетичко друштво Србије, , стр. 93-118, ISBN: 978-86-903729-9-7
 • Александар М. Петровић, (2015), Добро културе полиса и модерне оцене Платонове философије, у ‘Култура полиса` год. XII бр. 27, Нови Сад: Удружење за политичке науке СЦГ Огранак у Новом Саду, стр. 255-281; ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391

Преводи

 • Превод дијалога Кратил / Платон. Разматрања корисних излагања Платоновог Кратила / Прокло Дијадох; написао уводе, превод и пратећи чланак Александар М. Петровић – Београд: Богословско друштво Отачник, 2008. ISBN 978-86-87057-03-6
 • Преп. Григорије Синаит, Сабрани списи. 1, Аскетска дела; превод са старогрчког Александар М. Петровић; /Калист Константинопољски: Живот светога оца нашега Григорија Синаита/, редакција превода Зоран Јелисавчић; увод и коментари Благоје Пантелић. – Београд: Богословско друштво Отачник, 2009., 255 стр. Одлука одбора редакције друштва.  ISBN 978-86-87057-04-3
 • Дионисије Ареопагит, Дела /превод са грч. Језика и пратећи коментари Александар М. Петровић/, Ниш: Центар за Црквене студије, 2015., стр. 178., ISBN 978-86-80136-04-2
 • Дионисије Ареопагит, Божанска имена: са коментарима Максима Исповедника и Јована Скитопољског, /превод са грч. језика и пратећи коментари Александар М. Петровић/, Ниш: Центар за Црквене студије, 2015., стр. 151., ISBN978-86-80136-03-5

Остало

 • Александар М. Петровић, (2013), РАСПРАВА О НЕРАЗУМЉИВОСТИ ФИЛОСОФИЈЕ, у Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици XLIII/(2): Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 407-424.; ISSN 0354-3293; elSSN 2217-8082
 • Александар М. Петровић, (2015), Рефлексивно мишљење као обележје интелектуалне аутономије у актуелним дидактичким парадигмама, у зборнику `Даровити и дидактичка култура`, Вршац-Арад: Висока школа струковних студија за васпитаче `Михаило Палов`; Universitatea de Vest `Aurel Vlaicu`, стр. 283-302; ISBN 978-86-7372-228-3
 • Александар м. Петровић, (2014), Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πρίστινα, Φιλοσοφική Σχολή Kosovska Mitrovica, Cathedra for the Philosophy, Kosovo-Serbia, Наука логике и дијалектика у историјском саморазумевању: Философски приступ поимању логике љубави у ликовима Свете Тројице, у ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΤΡΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Ε¨,σ. 227-252.