Митар Недељковић

Митар Недељковић Катедра за филозофију Е-пошта: mitar.nedeljkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филозоф – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за филозофију, Тема: Алетички монизам и плурализам, 2018. године.   Области интересовања и истраживања: Логика Филозофија математике и логике Филозофија језика   Библиографија Прикази и чланци:…

Details

Теодора Илић

Теодора Илић Катедра за социологију Е-пошта: teodora.jaksic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани социолог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Социологија политичких партија, 2020.   Области интересовања и истраживања: Социологија политике Социологија политичких партија Социологија војске и рата   Библиографија Прикази и чланци: Илић, Т.…

Details

Милица Марјановић

Милица Марјановић Катедра за социологију Е-пошта: milica.marjanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани социолог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Социологија друштвених девијација, 2020.   Области интересовања и истраживања: Социологија војске и рата Социологија друштвених девијација Социологија маргиналних група   Библиографија Прикази и чланци: Марјановић,…

Details

Тијана Живковић

Тијана Живковић Катедра за психологију Е-пошта: tijana.zivkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2019. године. Мастер- Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2021. године.   Области интересовања и истраживања: Психологија личности Клиничка психологија…

Details

Немања Радовановић

Немања Радовановић Катедра за социологију Е-пошта: nemanja.radovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани социолог- Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. „ Аномија породице као последица аномије друштва у делу Фјодора Михајловича Достојевског“. Мастер социолог- Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. „Глобализација…

Details

Сибин Братина

Сибин Братина Катедра за филозофију Е-пошта: sibin.bratina@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филозоф – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек за филозофију, тема: Теорија говорних чинова као теорија говора, 2018. године Мастер филозофије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек за филозофију, тема: Заведеност људске природе у теорији Жана Бодријара,…

Details

Василије Стоиљковић

Василије Стоиљковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: vasilije.stoiljkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома: Руски језик и књижевност – Филозофски факутет, Косовска Митровица, 2003. Мастер студије: Руски језик – Филолошки факултет, Београд, “Рефлекси вокалног р и л у староруском и савременом српском на материјалу Слова о полку Игореве и његовог…

Details

Татјана Вулетић

Татјана Вулетић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: tatjana.vuletic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диломирала на Филозофском фалултету Приштинског универзитета са привременим боравком у Косовској Митровици. Катедра за Руски језик и књижевност, Од школске 2009/2010. ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Области интересовања и истраживања Превођење Методика (Настава руског као…

Details

Лука Јовановић

  Лука Јовановић Катедра за историју Е-пошта: luka.jovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Мастер академске студије (2021/2022 – данас) – Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Основне академске студије (2014/2015 – 2020/2021) – Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици   Области…

Details

Сара Јекић

  Сара Јекић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: sara.jekic@pr.ac.rs               Академска каријера: Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2020. Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2019.  …