Александар Костадиновић

Александар Костадиновић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: aleksandar.kostadinovic@pr.ac.rs                 Академска каријера: Дипломирани филолог за српскохрватски језик и јужнословенске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1999. Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016. Докторска дисертација: „Слика страног света у српском путопису XIX века”.   Области…

Details

Маријана Стојковић

Маријана Стојковић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: marijana.stojkovic@pr.ac.rs   Академска каријера: Дипломирани професор језика и књижевности ‒ Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017. Мастер професор језика и књижевности ‒ Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Народне приповетке и говорне народне творевине села Готовуша, 2019.…

Details

Никола Јанковић

Никола Јанковић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: nikolajankovickv@gmail.com             Академска каријера: Основне академске студије – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за италијанистику, 2015. Мастер академске студије – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за италијанистику, 2017. Докторске студије – Филолошки факултет Универзитета у Београду, модул Језик, у…

Details

Александар Ристески

Александар Ристески Катедра за филозофију Е-пошта: aleksandar.risteski@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филозоф– Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Плотиново схватање човека; онтологија и самоспознаја, 2014. Мастер професор Филозофије – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Метафизичко мишљење у Прагматизму…

Details

Аница Радосављевић

Аница Радосављевић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: anicaradosavljevic93@gmail.com             Академска каријера: Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2017. Мастер професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Драмe Душана Ковачевића, 2018.   Области…

Details

Миљана Ђоровић

Миљана Ђоровић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: miljana.djorovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, смер – Енглески језик и књижевност, 2018. Уписане мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер – Језик, књижевност, култура, 2018.   Области…

Details

Исидора Комадина

Исидора Комадина Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: m.isidora@yahoo.com             Академска каријера: (Филозофски факултет у Косовској Митровици, русистика, 2011) (Мастер студије на Филолошком факултету у Београду, Фразеолошка истраживања у српској лингвистичкој русистици, 2014)   Области интересовања и истраживања Методика наставе руског језика Фразеологија руског језика Ортографија руског језика  …

Василије Стоиљковић

Василије Стоиљковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: vassto@mail.ru             Академска каријера: Диплома: Руски језик и књижевност – Филозофски факутет, Косовска Митровица, 2003. Мастер студије: Руски језик – Филолошки факултет, Београд, “Рефлекси вокалног р и л у староруском и савременом српском на материјалу Слова о полку Игореве и његовог…

Татјана Вулетић

Татјана Вулетић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: tanjavuletic@mail.ru             Академска каријера: Диломирала на Филозофском фалултету Приштинског универзитета са привременим боравком у Косовској Митровици. Катедра за Руски језик и књижевност, Од школске 2009/2010. ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Области интересовања и истраживања Превођење Методика (Настава руског као…

Сузана Стојковић

Сузана Стојковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта:  szsavic@mts.rs               Академска каријера: Филолошки факултет Универзитета у Скопљу, Руски језик и књижевност, 1995. годинe)   Области интересовања и истраживања Руски језик Лексикологија Синтакса Превођење   Библиографија   Преводи Гускова, Јелена. 2014. Косово и Mетохија: рат и услови мира. Косовска…