Александар Ристески

Александар Ристески Катедра за филозофију Е-пошта: aleksandar.risteski@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филозоф– Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Плотиново схватање човека; онтологија и самоспознаја, 2014. Мастер професор Филозофије – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Метафизичко мишљење у Прагматизму…

Details

Кристина Ранђеловић

Кристина Ранђеловић Катедра за психологију Е-пошта: kristina215@gmail.com             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, 2014. Мастер – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, тема: Тражење сензација, импулсивност и анксиозност код наркомана, 2017.   Области интересовања и истраживања Педагошка психологија Развојна психологија Психологија…

Details

Тамара Добрић

Тамара Добрић Катедра за педагогију Е-пошта: tamara93dobric@gmail.com             Академска каријера: Дипломирани педагог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Педагогија, 2016.године. Мастер – студент мастер студија. Научни скупови Међународни научни скуп „Наука без граница“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,…

Details

Аница Радосављевић

Аница Радосављевић Катедра за српска књижевност и језик Е-пошта: anicaradosavljevic93@gmail.com             Академска каријера: Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2017. Мастер професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Драмe Душана Ковачевића, 2018.   Области…

Details

Марија Кузмановић

Марија Кузмановић Катедра за педагогију Е-пошта: marija.kuzmanovic@pr.ac.rs, marija_kuzmanovic@yahoo.com             Академска каријера: Дипломирани педагог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Педагогија, 2012.године. Мастер – мастер педагог – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Улога натавника у сузбијању насилничког понашања ученика у…

Details

Миљана Ђоровић

Миљана Ђоровић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: miljana.djorovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, смер – Енглески језик и књижевност, 2018. Уписане мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер – Језик, књижевност, култура, 2018.   Области…

Details

Исидора Комадина

Исидора Комадина Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: m.isidora@yahoo.com             Академска каријера: (Филозофски факултет у Косовској Митровици, русистика, 2011) (Мастер студије на Филолошком факултету у Београду, Фразеолошка истраживања у српској лингвистичкој русистици, 2014)   Области интересовања и истраживања Методика наставе руског језика Фразеологија руског језика Ортографија руског језика  …

Василије Стоиљковић

Василије Стоиљковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: vassto@mail.ru             Академска каријера: Диплома: Руски језик и књижевност – Филозофски факутет, Косовска Митровица, 2003. Мастер студије: Руски језик – Филолошки факултет, Београд, “Рефлекси вокалног р и л у староруском и савременом српском на материјалу Слова о полку Игореве и његовог…

Татјана Вулетић

Татјана Вулетић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: tanjavuletic@mail.ru             Академска каријера: Диломирала на Филозофском фалултету Приштинског универзитета са привременим боравком у Косовској Митровици. Катедра за Руски језик и књижевност, Од школске 2009/2010. ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Области интересовања и истраживања Превођење Методика (Настава руског као…

Сузана Стојковић

Сузана Стојковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта:  szsavic@mts.rs               Академска каријера: Филолошки факултет Универзитета у Скопљу, Руски језик и књижевност, 1995. годинe)   Области интересовања и истраживања Руски језик Лексикологија Синтакса Превођење   Библиографија   Преводи Гускова, Јелена. 2014. Косово и Mетохија: рат и услови мира. Косовска…