Катедра:

Руски језик и књижевност

Чланови катедре за руски језик и књижевност:

Председник катедре: Др Митра Рељић, доцент mitra_r@nasamreza.com
Секретар катедре: Мр Ивана Божовић, асистент bozovic_iva@yahoo.com

Своје почетке ова катедра везује за 60-те године прошлог века, када је функционисала као истурено одељење Филолошког факултета у Београду. Као самостална катедра постоји од 1970-те године, у оквиру Филозофског факултета новоформираног Универзитета у Приштини. Тако се може говорити о континуираној високошколској настави руског језика и књижевности на Косову и Метохији све до данашњих дана. Утемељењу русистике и формирању Катедре, несебичан допринос дали су такви прегаоци од којих свакако посебно место заузимају Александар Музалевски, Радован Лалић, Ђорђе Живановић, Драган Недељковић, Сава Пенчић, Јелка Матијашевић, Богдан Терзић, Божидар Бегенишић и многи други наставници и сарадници који су обављајући наставни процес утицали на формирање моралног лика и профила наставника, као и велику заступљеност руског језика у школама на Космету у другој половини 20. века.
Сама Катедра као уосталом и целокупни Универзитет у Приштини, преживела је током 90-тих година прошлог века кушњу прогона, рата и бомбардовања, али је, не мењајући своју матрицу, наставила са радом у оквиру Филозофског факултета с привременим седиштем у Косовској Митровици. У таквим условима Катедра се „одржала“ захваљујући пожртвованости и залагању садашњег наставног и сарадничког особља које краси примерена озбиљност и професионалност у настави, и велика посвећеност својим студентима. То је доиста традиционална одлика Катедре.
У задње време повећан је интерес за изучавање руског језика на нашем Универзитету за шта посебне заслуге припадају руским универзитетима који омогућују и финасирају боравак наших студената у својој средини.
Студијски план изучавања руског језика и књижевности укључује још један западнословенски језик; раније је то био пољски, данас чешки, што, ако се има у виду изучавање и српског као матерњег језика, заиста омогућује комплетан славистички профил.
Компетенције свршених студената се крећу од упознавања руске културе и историје и овладавања руским стандардним језиком, до упознавања са руском књижевношћу (од фолклора до постмодернизма), као и анализе књижевних дела.
Катедра располаже доста богатим библиотечким фондом који је, на жалост због скучености простора, у оквиру заједничке факултетске библиотеке. Тренутно су акредитоване само основне академске студије, у четворогодишњем трајању, а у току је процес акредитације мастер академских студија.
Наставници на катедри:
Александра Јовић

Асистент

Сузана Стојковић

Лектор

Татјана Вулетић

Лектор

Василије Стоиљковић

Лектор

Јелена Бајовић

Доцент

Исидора Комадина

Лектор

Весна Илић

Асистент