Историја уметности – МАС

Историја уметности МАС Шеф катедре: проф. др Зоран Јовановић Секретар: Мина Лукић, асс. Документи: Наставни план и програм (акредитација 2021. године) Књиге предмета (акредитација 2021. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2021. године)   Области, теме, литература и испитна питања Наставници на студијском програму: Зоран ЈовановићРедовни професорE-mail Марта ВукотићВанредни професорE-mail Дејан ТубићДоцентE-mail Данијела Тешић РадовановићДоцентE-mail Небојша…

Социологија – МАС

  Мастер академске студије Социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научноистраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe…

Српска књижевност и језик – МАС

  Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету,…

Српски језик и књижевност – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – МАС

  Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање мастер професора језика и књижевности. Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања…

Психологија – МАС

Студијски програм: МАС психологија Шеф катедре: проф. др Биљана Јаредић Секретар: Сенка Костић, асс. Документи: Наставни план и програм - МОДУЛ: Психологија образовања (акредитација 2020. године) Наставни план и програм - МОДУЛ: Клиничка психологија (акредитација 2020. године) Књиге предмета (акредитација 2020. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2020. године) Наставни план и програм - МОДУЛ: Психологија…

Педагогија – МАС

МАС педагогија Шеф катедре: проф. др Татјана Компировић Секретар: Наташа Ковачевић, асс. Документи: Наставни план и програм (акредитација 2020. године) Књиге предмета (акредитација 2020. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2020. године) Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2014. године)   Области, теме, литература и испитна…

Енглески језик и књижевност – МАС

         Мастер академске студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром, оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научноистраживачки рад организовањем дискусија, презентација и…

Историја – МАС

  Мастер академске студије обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научноистраживачки рад, саопштава резултате тог рада и да настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер академским студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне…