1. Доц. др Драгана Станојевић – координатор за мастер и докторске студије
  2. Доц. др Младен Јаковљевић – координатор за интерент сајт, заменик главног и одговорног уредника Зборника радова Филозофског факултета
  3. Анита Јанковић, лектор – координатор за међународну сарадњу на нивоу Факултета
  4. Радоје Шошкић, асистент – координатор за међународну сарадњу на нивоу Универзитета