Резултати пријемних испита и упис кандидата

Објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ  – 27.06.2012. године у 14.00ч Објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ  – 29.06. 2012. године у 11.00ч Кандидати који стекну право на упис подносе: Оригинална документа, четири сведочанства и диплому Извод из матичне књиге рођених Два ШВ-20 обрасца Индекс Две фотографије формата 3,5 х 4,5 см Доказ о надокнади за уписа за студенте…

Свечана додела диплома

Позивамо дипломиране студенте, који су своје дипломе стекли у школској 2011/2012. години, да присуствују свечаној додели диплома која ће се одржати 28. јуна 2012. године у 11:00 часова у амфитеатру Филозофског факултета у Косовској Митровици. Уплату од 7 000 динара извршити на жиро рачун Филозофског факултета 840-1498666-80 модел 97 позив на број 41-310. Списак дипломираних…