Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Станислав Станковић

Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, кандидата доц. др Станислава Станковића, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно: од 19. 2. 2021. до 21. 3.…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (18. 2. 2021)

Четврта седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 18. 2. 2021. године са почетком у 9.30 часова.

Дневни ред седнице

 

Четврта седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 18. 2. 2021. године са почетком у 10.00 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат др Марина Копривица

Извештај Комисије о избору наставника у звање доцента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Руска књижевност, кандидата др Марине Копривице, налази се у прилогу.
Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно: од 4. 2. 2021. до 6. 3. 2021. године.

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације кандидата Уроша Микетића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај о подобности теме докторске дисертације под насловом ,,Исељење Срба и Црногораца са Косова и Метохије 1966-1981. године: узроци, ток и последице“, кандидата Уроша Микетића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Јелена Јовановић

Извештај Комисије о избору наставника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Руска књижевност, кандидата Јелене Јовановић, налази се у прилогу.
Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 1. 2. 2021. до 16. 2. 2021. године.

Извештај Комисије о избору сарадника у настави – кандидат Тијана Живковић

Извештај Комисије о избору наставника у звање сарадника у настави за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, кандидата Тијане Живковић, налази се у прилогу.
Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 19. 1. 2021. до 3. 2. 2021. године.

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Зоран Недељковић

Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, кандидата доц. др Зорана Недељковића, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно: од 13. 1. 2021. до 12. 2. 2021. године.…

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Татјана Радојевић

Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора за научну област Педагошке науке, ужу научну област Педагогија, кандидата доц. др Татјане Радојевић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно: од 13. 1. 2021. до 12. 2. 2021. године.…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Миљана Миљковића

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Семантичко-прагматичка оправданост употребе англицизама у дневном листу „Политика“ од 2006 до 2016. године, кандидата Миљана Миљковића, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 6. 11. 2020. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација и…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (10. 11. 2020)

Друга седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 10. 11. 2020. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Друга седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 10. 11. 2020. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације кандидата Бобана Стојковића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај о подобности теме докторске дисертације под насловом ,,Манастир Девич од 1912. до 2012. године“, кандидата Бобана Стојковића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 2. 11. 2020. године до 2. 12.…