Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Снежана Зечевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата доц. др Снежане Зечевић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Наташа Бакић Мирић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата проф. др Наташе Бакић Мирић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Аните Јанковић

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Комбиновани модел наставе енглеског језика на терцијарном степену образовања: проблеми, изазови и потенцијална решења, кандидата Аните Јанковић, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 7. 11. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (1. 11. 2023)

Прва седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 1. новембра 2023. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Прва седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 1. новембра 2023. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Ана Јањушевић Оливери

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, пријављеног кандидата проф. др Ане Јањушевић Оливери. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Александра Костић Тмушић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, пријављеног кандидата проф. др Александре Костић Тмушић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од…

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Петра Демића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Прва банска крајишка регимента (1768-1786), кандидата Петра Демића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 30. 8. 2023. године до 29. 9. 2023.…

Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат доц. др Сенка Костић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање доцента за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, пријављеног кандидата др Сенке Костић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања (члан 148. Статута…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (6. 9. 2023)

Девета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 6. 9. 2023. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Дванаеста седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 6. 9. 2023. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Ђорђа Радовановића

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Српско-албански односи и етнички сукоби у оквиру савремених друштвених промена на Косову и Метохији, кандидата Ђорђа Радовановића, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 29. 8. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…